Certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001:2008


Certifikačný audit realizovaný audítormi certifikačného orgánu - spoločnosti ASTRAIA, s.r.o. potvrdil, že Dynatech s.r.o. má zavedený a uržiavaný systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami kritérií stanovených v STN EN ISO 9001:2008 v rozsahu týchto činností: Návrh vývoj a údržba softvérových produktov.

Sociálne siete
Dynatech.sk - Facebook Dynatech.sk - LinkedIn Dynatech.sk - Google+ Dynatech.sk - Twitter
Kontakt

Copyright © 1998-2019 Dynatech s.r.o., Mlynské nivy 54, 821 05 Bratislava, Slovenská republika. Všetky práva vyhradené. E-mail: info@dynatech.sk. Tel: +421 2 48 210 610. Fax: +421 2 48 210 611.