Integrácia informačných systémov

Informačné systémy ktoré pre Vás vyvíjame nie sú uzavreté. Prepájame ich s Vašimi súčasnými systémami: skladovým hospodárstvom, evidenciou objednávok alebo účtovným systémom, CRM, DWH, ...

Prepojovacou technológiou sú webové služby (Webservices), protokol SOAP a formát XML, z ktorého a do ktorého vedia Vaše a naše moduly importovať alebo exportovať údaje.

  • Integrácia informačných systémov do portálového riešenia
  • Oracle Portal

Intranetové riešenie je vytvorené integráciou jednotlivých modulov do uceleného riešenia.

Social networks
Dynatech.sk - Facebook Dynatech.sk - LinkedIn Dynatech.sk - Google+ Dynatech.sk - Twitter
Kontakt

Copyright © 1998-2019 Dynatech s.r.o., Mlynské nivy 54, 821 05 Bratislava, Slovenská republika. Všetky práva vyhradené. E-mail: info@dynatech.sk. Tel: +421 2 48 210 610. Fax: +421 2 48 210 611.