Intranetové aplikácie

Intranetové aplikácie, ktoré vyvíjame sú postavené na základoch LAN a môžu byť nasadené a využívané aj v tých najmenších spoločnostiach. Na vybudovanie Intranetu vo väčšine prípadov nie je potrebné vôbec investovať do drahého hardvérového alebo softvérového vybavenia. Naše intranetové aplikácie rýchlo zvýšia Vašu produktivitu a efektivitu a majú dobrú ROI.

Intranetové webové aplikácie umožňujú jednoduché nasadenie a efektívnu údržbu riešení pre zabezpečenie fungovania office. Príkladom z nášho portfólia môže byť dochádzkový systém, systém pre sledovanie, logovanie a vyhodnocovanie pracovných výkonov, rozpočtu organizácie, správca kontaktov a schôdzok, evidencia workflow reklamácie zariadenia a iné.

Typickými oblasťami, kde intranetové technológie hrajú svoju opodstatnenú úlohu sú:

 • Help desk (správa incidentov, ITIL)
 • Výkazy práce (Time sheet)
 • Dochádzkový systém
 • Business process management, Správa obchodných procesov, workflow
 • Správa reklamácií
 • Správa inventáru / Asset management
 • Spotreba materiálu
 • Personalistika
 • Nástenka / Oznamy
 • Diskusné fórum
 • Management projektov
 • Kontakty (zamestnanci, dodávatelia, zákazníci)
 • Kalendár
 • Správa dokumentov
 • Správa úloh
 • FAQ
 • Ankety
 • Dotazníky
 • Vnútrofiremné predpisy
 • Meeting minutes
 • Formulárové systémy: Žiadosť o dovolenku, Prihlasovací formulár (napr. na školenie, akciu, ...), Rezervácia zdrojov (meeting room, projektor, auto, ...), Vyúčtovanie výdavkov
 • E-Learningové systémy – LMS, eLearning – Learning Management System – LMS
 • PrintMonitor – monitorovanie tlače
 • SMS brána
 • Knowledge base management – KBMS, Interné vyhľadávanie
 • Systémy na správu podnikového obsahu – ECM
 • Systémy na správu dokumentov – DMS

Intranetové riešenie je vytvorené integráciou jednotlivých modulov do uceleného riešenia.


Social networks
Dynatech.sk - Facebook Dynatech.sk - LinkedIn Dynatech.sk - Google+ Dynatech.sk - Twitter
Kontakt

Copyright © 1998-2019 Dynatech s.r.o., Mlynské nivy 54, 821 05 Bratislava, Slovenská republika. Všetky práva vyhradené. E-mail: info@dynatech.sk. Tel: +421 2 48 210 610. Fax: +421 2 48 210 611.