Vývoj softvéru na kľúč

Štandardné softvérové riešenia - krabicový softvér - nie sú schopné pokryť požiadavky náročných firemných procesov. V takýchto prípadoch Vám dodáme špecifické riešenie ktoré je „ušité na mieru“ Vašim potrebám.

V systéme tohoto druhu sú implementované len funkcionality, ktoré považujete za podstatné a systém komunikuje so svojím okolím spôsobom, ktorý je vo Vašich podmienkach bežný. Nestrácate čas prispôsobovaním Vašich dobre fungujúcich procesov novému systému, ale naopak, novovznikajúce riešenie integrujeme do Vašich zabehaných systémov.

Ponúkame komplexné služby pokrývajúce celý životný cyklus vývoja softvérového riešenia:

  1. Analýza požiadaviek
  2. Návrh riešenia
  3. Implementácia
  4. Testovanie
  5. Nasadenie
  6. Dokumentácia
  7. Údržba
Social networks
Dynatech.sk - Facebook Dynatech.sk - LinkedIn Dynatech.sk - Google+ Dynatech.sk - Twitter
Kontakt

Copyright © 1998-2019 Dynatech s.r.o., Mlynské nivy 54, 821 05 Bratislava, Slovenská republika. Všetky práva vyhradené. E-mail: info@dynatech.sk. Tel: +421 2 48 210 610. Fax: +421 2 48 210 611.