E-Marketing

Vaša webová stránka je optimálnym miestom na rôzne typy marketingovej komunikácie. Zrealizujeme pre Vás on-line ankety, súťaže, prieskumy. Zistíme a zanalyzujeme správanie a preferencie návštevníkov a navrhneme zlepšenia, ktoré povedú k Vami stanoveným cieľom.

Efektívnym spôsobom marketingovej komunikácie je umožniť registráciu a následnú personalizáciu užívateľov. Neskôr formou direct mail kampane alebo pravidelného mailing listu môžete osloviť zaregistrovaných klientov s informáciami o novinkách vo Vašej ponuke, ktoré sa zhodujú s ich profilom.

Meradlom úspešnosti webového sídla sú štatistiky návštevnosti. Pravidelne pripravíme a zanalyzujeme pre Vás štatistiky návštevnosti celého sídla a jeho častí, štatistiky preklikov z jednotlivých vyhľadávacích serverov a vyhľadávaných kľúčových slov - celkovo a za posledné obdobie. Vyhodnotíme úspešnosť reklamnej kampane.

Každé publikované webové sídlo potrebuje marketingovú stratégiu. Na to aby ste pritiahli webových návštevníkov potrebujete kvalitné e-marketingové služby. Dynatech sa dlhodobo zameriava na kľúčové metódy ako maximálne využiť potenciál internetu na marketingové ciele našich klientov.

Social networks
Dynatech.sk - Facebook Dynatech.sk - LinkedIn Dynatech.sk - Google+ Dynatech.sk - Twitter
Kontakt

Copyright © 1998-2019 Dynatech s.r.o., Mlynské nivy 54, 821 05 Bratislava, Slovenská republika. Všetky práva vyhradené. E-mail: info@dynatech.sk. Tel: +421 2 48 210 610. Fax: +421 2 48 210 611.