Webdesign

Naším samozrejmým cieľom je pritiahnuť nových ale aj stálych návštevníkov na prehliadku webového sídla. Predpokladom úspechu je vizuálne príťažlivé sídlo s bohatým obsahom, aktuálnymi informáciami a efektívnou navigáciou umožňujúcou návštevníkovi nájsť to, čo hľadá.

Roky skúseností nám umožňujú ponúkať unikátnu, bezkonkurenčnú službu a maximalizovať potenciál webovej prezentácie. Prednosťami a pridanými hodnotami našich prezentácií sú:

  • Úspešné webové stránky
  • Kreatívny vizuál v súlade s Corporate Identity CI a design manuálom
  • Elegancia, užívateľská prítulnosť a profesionálny výzor
  • Vzhľad, štruktúru a navigáciu podriaďujeme ergonomickým požiadavkám
  • Modulárna štruktúra, od jednoduchých riešení až po robustné riešenie - korporátny portál
  • Vysoká bezpečnosť

Produkujeme kreatívny webdesign, ktorý je súhrou návrhu layoutu, funkčnosti navigácie, použitej farebnej schémy, fontov a štýlov s grafickými prvkami obsiahnutými v design manuáli klienta.

Webové sídlo sa tak stáva médiom, ktoré s pomocou vizuálnej komunikácie podáva ďalej posolstvo o klientovi, jeho službách, produktoch alebo značke.

Social networks
Dynatech.sk - Facebook Dynatech.sk - LinkedIn Dynatech.sk - Google+ Dynatech.sk - Twitter
Kontakt

Copyright © 1998-2019 Dynatech s.r.o., Mlynské nivy 54, 821 05 Bratislava, Slovenská republika. Všetky práva vyhradené. E-mail: info@dynatech.sk. Tel: +421 2 48 210 610. Fax: +421 2 48 210 611.