ASP.NET - Referencie

Projekt
Ďalšie obrázky
 

POS Report

Systém na reportovanie výkonov zamestnancov, obsahuje správu zákazníkov, používateľov, projektov, reportovanie pomocou IVR systému (Asterisk), fakturačný systém, systém práce s účtami od úrovne projektu až po úroveň používateľa (budgets), reporty o projekte, zákazníkovi, predpokladané a reálne výstupy výkonov. Prístup je možný až po prihlásení.

Použité technológie

Microsoft .NET Framework 3.5, ASP.NET 3.5, C#, LINQ, Fluent NHibernate, Microsoft SQL Server 2008, XHTML, CSS, jQuery, VoIP, Asterisk, IVR

Obdobie

2010-2011

Klient

Prosam Austria
Projekt

Poruke.sk

Internetový obchod www.poruke.sk. Od ostatných sa odlišuje hlavne svojou prepojenosťou na ERP systém Helios.

Použité technológie

ASP.NET 2.0, iBATIS DataMapper, Microsoft SQL Server 2005, článkový XML systém, C#, AJAX, XHTML, CSS

Obdobie

2007

Klient

Castor s.r.o.
Projekt

Lubica.eu

Internetový katalóg produktov www.lubica.eu. Predaj osobných ochranných pracovných pomôcok, pracovného ochranného oblečenia, ochranných pracovných bezpečnostných odevov, pracovnej obuvi, služby v oblasti manikúry a pedikúry.

Použité technológie

ASP.NET 4.0, ASP.NET MVC 3, NHibernate 3, Microsoft SQL Server 2008, C#, AJAX, XHTML, CSS, jQuery

Obdobie

2012

Klient

ĽUBICA, Bratislava
Projekt

Tatrawell

Prezentácia ubytovacích zariadení, výletov a aktivít v Čechách a na Slovensku, objednávka ubytovania, faxový formulár a formulár pre online platbu hotela cez Cardpay v Tatrabanke. Správa stránky v admin časti. Typy užívateľov: administrátor.

Použité technológie

ASP.NET 2.0, ADO.NET, C#, MySql 5, AJAX, XHTML, CSS

Obdobie

2006-2007

Klient

Tatrawell
Projekt

ArcelorMittal Gonvarri Intranet

Intranetový systém sa skladá z dvoch webových aplikácií: administrátorskej a prezentačnej časti.
Administrátorská časť (povolenie na prihlásenie do nej má len administrátor) zabezpečuje správu používateľov, rolí a prístupových práv, spravovanie nástenky, požiadaviek, dokumentov a kontaktov. Obsahuje aj inštaláciu, ktorá vytvorí databázu a naplní ju základnými údajmi.
Používateľská (prezentačná) časť sa skladá zo štyroch hlavných podčastí:
  • "Dokumenty" (hierarchicky usporiadané v kategóriách) - tu je možné prezerať si ich kategórie a sťahovať ich.
  • "Kontakty" (spoločnosti a osoby) - tu je možné v nich vyhľadávať, prezerať si ich údaje, pridávať ich, upravovať a mazať.
  • Poslednými dvomi podčasťami sú "nástenka", kde je možné pridávať oznamy a "požiadavky", ktoré je možné pridávať a sledovať ich stav spracovania.
  • Do používateľskej časti sa prihlasuje a na titulnej stránke sa zobrazujú špecifické informácie pre daného používateľa (napríklad dokumenty, ktoré ešte nevidel). Prístup do jednotlivých podčastí má podľa svojich prístupových práv.

Použité technológie

Microsoft .NET Framework 3.5, ASP.NET 3.5, C#, Microsoft SQL Server 2005, Lucene.NET, NUnit testy, Využitie pokročilých architektonických a návrhových vzorov

Obdobie

2008

Klient

ArcelorMittal Slovensko + Gonvarri
Projekt

ArcelorMittalGonvarri.sk

Prezentačný web spoločného podniku ArcelorMittal a Gonvarri.
Použitý článkový systém, kde si klient môže zmeniť obsah prezentovaných stránok a informácie o nich.

Použité technológie

Microsoft .NET Framework 3.5, ASP.NET 3.5, C#, článkový XML systém, Lucene.NET

Obdobie

2008

Klient

ArcelorMittal Slovensko + Gonvarri
Projekt
www.alzheimer.sk
Ďalšie obrázky
   

Alzheimer

Prezentácia Nadácie Memory, Centra Memory, Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti. Použitý je CMS systém Umbraco. Internetová poradňa prostredníctvom formulára.

Použité technológie

ASP.NET 2.0, CMS systém Umbraco, C#, XHTML, CSS, jQuery

Obdobie

2010

Klient

Nadácia Memory
Projekt

Euroclust

Prezentácia optických káblov a ich súčastí, nemecká a anglická verzia celej stránky, členenie produktov do 3-úrovňového menu, detail produktu a zoznam súborov na stiahnutie podľa skupín produktov. Správa stránky v admin časti. Typy užívateľov: administrátor.

Použité technológie

ASP.NET 2.0, ADO.NET, C#, MySql 5, XHTML, CSS, NUnit testy

Obdobie

2006-2007

Klient

ELDI, s.r.o.
Projekt

PiaSms

Posielanie sms pobočkám spolu so zapamätaním odosielaného kontaktu do databázy. Prehľad histórie poslaných správ, filter. Administrácia užívateľov a tel. zoznamu kontaktov. Typy užívateľov: administrátor a bežný užívateľ.

Použité technológie

ASP.NET 2.0, Microsoft SQL Server 2000, ADO.NET, C#, XHTML, CSS

Obdobie

2006

Klient

Porsche Interauto Slovakia
Projekt

Rolbear.com

Internetový obchod www.rolbear.com prezentuje prínos z globálneho obchodovania s ložiskami, obsahuje vyhľadávanie podla kódu, regiónu, krajiny, výrobcu a množstva. Umožňuje spravovať obsah skladu, zadávať ponuky a dopyty na ložiská, ktoré komunikačne prepoja obchodníkov.

Použité technológie

Microsoft .NET Framework 2.0, ASP.NET 2.0, C#, AJAX, XHTML, CSS

Obdobie

2007-2008

Klient

Bovertis
Projekt

Shop-in-shop Webportál

Intranetový portál prezentujúci aktuálne dáta z predaja na letisku, obsahuje report predaja, profil používateľa, zoznam položiek na predaj a pod. Prístup je možný až po prihlásení.

Použité technológie

Microsoft .NET Framework 3.5, ASP.NET 3.5, C#, LINQ, Microsoft SQL Server 2008, XHTML, CSS, DevExpress Controls

Obdobie

2009

Klient

Bovertis
Projekt

WEIP

Portálový systém pre publikáciu a správu modulov, ku ktorým patria: články, udalosti v kalendári, odkazy a ich odosielanie, diskusné fórum, odporúčané linky, dokumenty na stiahnutie. Systém umožňuje nastavenie užívateľského profilu a tým filtrovanie všetkých modulov podľa priority a preferencíí užívateľa. Typy užívateľov: administrátor, editor a bežný užívateľ.

Použité technológie

ASP.NET 2.0, Microsoft SQL Server 2005, iBATIS DataMapper, NUnit testy, log4net, C#, XHTML, CSS

Obdobie

2006

Klient

Ministerstvo hospodárstva SR
Projekt

Makatch.Web (V2.Web)

Online zadávanie objednávok, konfigurácia automobilov. Zobrazovanie záznamov o došlých autách na sklad, konfigurácia a pridávanie výbavy k automobilu. Tlač ponuky, objednávky, zmluvy, storna týchto dokladov. Administrácia užívateľov a súborov na stiahnutie. Typy užívateľov: bežný užívateľ.

Použité technológie

ASP.NET 1.1, Microsoft SQL Server 2000, ADO.NET, C#, HTML, CSS

Obdobie

2005-2006

Klient

Porsche Interauto Slovakia
Projekt

Správa prevádzok Sodexho

Správa prevádzok Sodexho Pass, stravovacie a iné typy poukážok, pridávanie, editovanie a mazanie prevádzok.

Použité technológie

ASP.NET 1.1, MySql 4, ADO.NET, C#, XHTML, CSS

Obdobie

2004

Klient

Sodexho Pass
Projekt

Html2Pdf

Html2Pdf webová aplikácia umožňuje načítanie vstupnej konfigurácie z XML, vstupného HTML pre transformáciu, hlavičky a päty výstupného súboru. Následne sa podľa parametrov vygeneruje výstupné PDF a ponúkne sa v prehliadači na stiahnutie.

Použité technológie

ASP.NET 3.5, C#, Winnovative HTML to PDF Converter for .NET

Obdobie

2009

Klient

OMS s.r.o.
Projekt

Timesheet

Zaznamenávanie pracovných výkonov pracovníkov na projektoch. Zadanie času projektu, fázy, a pod. Prehľad zaznamenaných hodín, sumár a rozpis výkonov prác, schvaľovanie výkonov s odosielaním upozorňujúceho mailu pracovníkovi a tím lídrovi.

Použité technológie

ASP.NET 2.0, MySql 5, ADO.NET, C#, HTML, CSS, NUnit testy

Obdobie

2006

Klient

Dynatech, interný projekt
Projekt

WebŠtatistiky.sk

Zaznamenávanie štatistík prístupov na weby (samostatný modul, ktorý sa umiestni na web), ich zobrazenie vo Windows aplikácii, stránka na správu webov, ktorou sa administrujú užívateľské kontá a zoznam webov v databáze. Stránka, ktorá prezentuje spojazdnenie štatistík pre bežného užívateľa internetu.

Použité technológie

ASP.NET 2.0, MySql 5, iBATIS DataMapper, log4net, C#, XHTML, CSS, NUnit testy, AJAX

Obdobie

2007

Klient

Dynatech, interný projekt

Social networks
Dynatech.sk - Facebook Dynatech.sk - LinkedIn Dynatech.sk - Google+ Dynatech.sk - Twitter
Kontakt

Copyright © 1998-2019 Dynatech s.r.o., Mlynské nivy 54, 821 05 Bratislava, Slovenská republika. Všetky práva vyhradené. E-mail: info@dynatech.sk. Tel: +421 2 48 210 610. Fax: +421 2 48 210 611.