PHP - Referencie

Projekt

SFK (kontrola firemnej spotreby)

Služba primárne určená pre veľkých business zákazníkov firmy Orange. Pomocou nej má zákazník prehľad nad volaniami svojich zamestnancov, môže si prezerať faktúry, výdavky, limity zamestnancov, štatistiky, rôzne grafy a pod.

Použité technológie

SOA, Java, J2EE, Spring, Oracle aplikačný server, Oracle DB, Oracle PL/SQL, PHP, Web 2.0, AJAX, UML

Obdobie

2007

Klient

Orange Slovensko, a.s.
Projekt

Orangeclick.sk

Vytvorenie jadra orangeclick portálu. OrangeClick jadro je napísané v PHP jazyku, ktoré tvorí front-end vrstvu. Celá business logika portálu je napísaná v Jave. PHP jadro komunikuje s J2EE back-end vrstvou pomocou SOAP protokolu (webové služby).

Použité technológie

Java, J2EE, SOA, PHP, Oracle aplikačný server, Oracle DB, Oracle PL/SQL, Web 2.0, UML, Webové služby

Obdobie

2006

Klient

Orange Slovensko, a.s.
Projekt

Orange World

Verzia OrangePortálu upravená pre mobilné zariadenia (XML, XHTML). Jadro aplikácie je napísané v PHP jazyku a obsahuje okrem iného aj Content-adaptation (dynamické prispôsobovanie zobrazovaného obsahu a online úprava obrázkov podľa typu zariadenia). Autorizácia a autentifikácia je zabezpečená pomocou LDAP-u. Jadro komunikuje s aplikáciami buď pomocou Oracle PL/SQL jazyka, alebo volaním J2EE aplikácií (webové služby).

Vedľa seba je HTML a WML verzia rovnakého portálu (verzia stránky sa zobrazuje podľa typu telefónu).

Použité technológie

PHP, LDAP, XML, XSL, Oracle DB, Oracle PL/SQL, Oracle aplikačný server, SOA Webové služby

Obdobie

priebežne 2005-2007

Klient

Orange Slovensko, a.s.
Projekt

OrangePortál - www.orangeportal.sk

Portál postavený nad vlastným jadrom napísaným v PHP jazyku. Portál využíva LDAP na autentifikáciu a autorizáciu, databázu Oracle a pri niektorých častiach XSLT transformácie. Na portáli sme implementovali nové aplikácie, spravovanie jadra portálu, optimalizáciu, prepojenie na externé systémy.

Použité technológie

PHP, XML, XSL, Oracle DB, Oracle PL/SQL, LDAP

Obdobie

priebežne 2005-2007

Klient

Orange Slovensko, a.s.
Projekt
Ďalšie obrázky

Mapy pokrytia

Interaktívna mapa pokrytia mobilným signálom, kde si užívateľ môže vyhľadať, či má vo svojom okolí pokrytie 3G, EDGE, prípadne kde sa nachádzajú optické body pripojenia a predajne Orange. Ako základ sa využila aplikácia "ArcIMS HTML Viewer", ktorá sa prispôsobila designovým požiadavkám portálu.

Použité technológie

PHP, Javascript, AJAX, GIS

Obdobie

2006

Klient

Orange Slovensko, a.s.
Projekt
Ďalšie obrázky

GML

Aplikácia určená pre externých content providerov, ktorí dodávajú obsah na stránku www.orangeportal.sk a OrangeWorld. Načítava údaje z databázy a pomocou XSL transformácie generuje výstup na obrazovku. Formát generovaného výstupu závisí od použitého prehliadača (pri OrangeWorld sa pre staršie typy telefónov posiela na výstup WML verzia). Nad GML jadrom je postavených viacero aplikácií pre OrangePortál a OrangeWorld. Napr.: počasie, lastminute zájazdy, java hry, živé kamery (online obrázky z dopravnej situácie a letovísk).

Použité technológie

PHP, XML, XSL, Oracle DB, Oracle PL/SQL

Obdobie

2005

Klient

Orange Slovensko, a.s.

Social networks
Dynatech.sk - Facebook Dynatech.sk - LinkedIn Dynatech.sk - Google+ Dynatech.sk - Twitter
Kontakt

Copyright © 1998-2019 Dynatech s.r.o., Mlynské nivy 54, 821 05 Bratislava, Slovenská republika. Všetky práva vyhradené. E-mail: info@dynatech.sk. Tel: +421 2 48 210 610. Fax: +421 2 48 210 611.