Technické informácie

Firma Dynatech s.r.o. je SK-NIC registrátorom (identifikátor: DYNA-0001). Registračné a hostingové služby poskytujeme niekoľko sto .SK, .CZ, .HU, .AT, .EU a .COM doménam.

Naše webhostingové servery sú umiestnené v housingovom centre, ktoré patrí k najmodernejším zariadeniam svojho druhu na Slovensku.

Parametre služby:

 • Konektivita: 1 Gbps SIX + 100 Mbps BT, Telia
 • Zabezpečenie vstupu špeciálnymi bezpečnostnými kľúčmi. Priestory sú dohľadované a diaľkovo napojené na ochrannú službu
 • Zdroje napájania 48V. Zálohované striedavé napájanie 220-240V/50 Hz, 1 kW, istič 16A. Záložný zdroj napájania UPS a dieslový generátor
 • Klimatizácia. Riadenie klimatických vlastností priestorov v súlade so štandardom ETS 0019, triedy 3.1 pre prevádzku telekomunikačných zariadení
 • Požiarna a dymová ochrana
 • Špeciálna antistatická podlaha so zaťažením až 800 kg/m²
 • Podpora Helpdesku a údržba 1. úrovne 24 hodín denne / 7 dní v týždni zahrňujúca monitorovanie napájania zariadenia zákazníka, výmenu kariet, manuálne prepínanie záložných riešení, reštartovanie zariadení

Na serveroch používame platformy Windows, GNU/Linux a BSD.

Windows:

 • Windows 2003 Web Server
 • IIS 6.0 HTTP server
 • .NET framework 2.0
 • ADO.NET
 • MySQL 5.* databázový server

GNU/Linux:

 • Apache 2.*
 • MySQL 5.*
 • PHP 5.*

Ako DNS servery a mailservery používame GNU/Linux.


Social networks
Dynatech.sk - Facebook Dynatech.sk - LinkedIn Dynatech.sk - Google+ Dynatech.sk - Twitter
Kontakt

Copyright © 1998-2019 Dynatech s.r.o., Mlynské nivy 54, 821 05 Bratislava, Slovenská republika. Všetky práva vyhradené. E-mail: info@dynatech.sk. Tel: +421 2 48 210 610. Fax: +421 2 48 210 611.