Informačné systémy

V Dynatech.sk navrhujeme a vyvíjame vysoko kvalitné a dlhodobo podporované online softvérové riešenia, ktoré reagujú na požiadavku zvýšiť efektivitu Vašich business procesov. Klientom našich riešení garantujeme výkonnosť, škálovateľnosť a udržovateľnosť, čo ústi do nízkej TCO (total cost of ownership).

Naši vysoko kvalifikovaní špecialisti používajú pokročilé technológie a najnovšie vývojové prostredia a nástroje čo nám pomáha zaručiť najvyššiu kvalitu pri zachovaní vysokej produktivity a ROI (return of investments – návratnosť investícií) pre klienta.

Pre každé riešenie ktoré Vám vybudujeme, vyberáme tie najvhodnejšie a najefektívnejšie technológie, produkty a služby čím dostávate tú najlepšiu hodnotu.

Naše hlboké porozumenie používaných technológií, úspešné desaťročné skúsenosti s vývojom softvéru z nás robia partnera, na ktorého sa môžete spoľahnúť pri riešení Vašich obchodných potrieb.

Priebežné vylepšenia softvéru, plnenie produkčných želaní, podpora a údržba sú nevyhnutné podmienky pre maximalizovanie ROI počas celej životnosti softvérového riešenia. Navrhujeme riešenia práve s ohľadom na ich budúcu udržovateľnosť a rozšíriteľnosť čím Vám môžeme garantovať ich vynikajúcu, dlhodobú hodnotu.

Sociálne siete
Dynatech.sk - Facebook Dynatech.sk - LinkedIn Dynatech.sk - Google+ Dynatech.sk - Twitter
Kontakt

Copyright © 1998-2019 Dynatech s.r.o., Mlynské nivy 54, 821 05 Bratislava, Slovenská republika. Všetky práva vyhradené. E-mail: info@dynatech.sk. Tel: +421 2 48 210 610. Fax: +421 2 48 210 611.