Technológie

Naši vysoko kvalifikovaní špecialisti používajú pokročilé technológie a najnovšie vývojové prostredia a nástroje čo nám pomáha zaručiť najvyššiu kvalitu pri zachovaní vysokej produktivity a ROI pre klienta. Pre každé riešenie ktoré Vám vybudujeme, vyberáme tie najvhodnejšie a najefektívnejšie technológie, produkty a služby čím dostávate tú najlepšiu hodnotu.

Používame nasledovné programovacie jazyky a vývojárske technológie:

 • Java, J2EE, J2SE, J2ME, Hibernate, Toplink, iBatis
 • C#, .NET Framework, ADO.NET, ASP.NET, NHibernate
 • JSP, PHP, ASP
 • C, C++
 • Visual Basic, VBScript
 • JavaScript
 • XHTML, HTML, CSS, Tenky klient
 • XML, XSLT
 • SQL, PL/SQL, T-SQL
 • Webové služby, SOAP, SOA, BPEL
 • AJAX, Web 2.0
 • Spring, DAO, Inverson of Control (IoC)

Metodológie, metodiky a návrhové vzory, trendy:

 • UML
 • WebML
 • Unified Software Development Proces (UP, USDP)
 • Agilné metodiky: Extreme programming (XP), Test driven development (TDD)

Operačné systémy, server a klient:

 • GNU Linux (Red Hat Enterprise Linux)
 • Windows Server
 • Java klient, Windows XP, Windows CE, Windows Mobile

Serverové platformy (vývoj a administrovanie)

 • HTTP server: Apache, IIS
 • SQL server: Oracle, Microsoft, MySQL, PostgreSQL
 • Aplikačný server: Oracle AS, Tomcat,JBoss
 • Portálové systémy: Oracle Portal, Cocoon, Microsoft Site Server
 • Groupware a email: Microsoft Exchange, qmail, postfix
Sociálne siete
Dynatech.sk - Facebook Dynatech.sk - LinkedIn Dynatech.sk - Google+ Dynatech.sk - Twitter
Kontakt

Copyright © 1998-2019 Dynatech s.r.o., Mlynské nivy 54, 821 05 Bratislava, Slovenská republika. Všetky práva vyhradené. E-mail: info@dynatech.sk. Tel: +421 2 48 210 610. Fax: +421 2 48 210 611.