Language Integrated Query (LINQ) - Slovník pojmov

Language Integrated Query (LINQ) je súčasť Microsoft .NET Frameworku, ktorá umožňuje natívne prístup k dátam v jazykoch platformy .NET. Microsoft LINQ definuje ako súbor metód a pravidiel prekladu dotazovacích výrazov na výrazy použiteľné pre výber dát z viacerých zdrojov. Týmito zdrojmi môžu byť: dáta v poliach, enumerable triedy, XML, relačné databázy, dátové zdroje tretích strán. Typmi LINQ providerov sú: LINQ to Objects, LINQ to XML, LINQ to SQL, LINQ to DataSets, LINQ to Entities a iné. V technológii LINQ to SQL je použitý dátový model (prípona súboru .DBML) vygenerovaný presne podľa databázového modelu spolu so vzťahmi (1:1, 1:N, M:N), tak sa vytvorí reprezentácia entít pomocou objektov, k týmto sa dá následne pristupovať pomocou jazyka LINQ. Prvá verzia LINQ bola zahrnutá vo verzii .NET Frameworku 3.5.

Viac informácií o Language Integrated Query (LINQ) na našom webe

Referencie:
LINQ na stránkach spoločnosti Microsoft
http://en.wikipedia.org/wiki/Language_Integrated_Query

ADO.NETAjaxAndroidAOPAppletApplication service providingActive Server PagesASP.NETB2C B2BBannerClickthrough rateCocoon frameworkCMS / WCM (Content Management System / Web Content Management)CookieCORBACPC (Cost per click)CPT (Cost per thousand impressions)C#CSSData access objectNávrhové vzoryDNSEntity Framework (EF)Extrémne programovanieGISGNU/LinuxHTMLiBATIS DataMapperIDLInternet Information Services (IIS)Internetová aplikáciaInversion of controlIP adresaISP (Internet Service Provider)Interactive Voice Response (IVR)J2EEJ2MEJAVAJavaScriptJBossJSFJSPVrstvová architektúraLDAPLanguage Integrated Query (LINQ)Log4Jlog4netLuceneMicrosoft .NET Compact FrameworkMicrosoft .NET FrameworkMicrosoft SQL ServerMySQLNávšteva (User visit, user session)NDocNHibernateNUnitOmniDLOracle aplikačný serverOracle DBOracle PL-SQLOracle ReportsORMOutsourcingPerlPHPPortálPrezretie stránky (Page view, page impression)PythonQR kódSilverlightSIX (Slovak Internet eXchange)SOASOAPSpamSpringSQLStored Procedures (uložené procedúry)Apache TomcatTransact-SQL (T-SQL)UMLURL (Uniform Resource Locator)WAP/WMLWindows Communication Foundation (WCF)Web ServiceWeb 2.0Web designWeb hostingWindows MobileWindows Phone 7Windows ServerWindows ServiceWindows FormsWindows Presentation Foundation (WPF)XHTMLXMLXSLZobrazenie banneru (Ad view, ad impression)
Sociálne siete
Dynatech.sk - Facebook Dynatech.sk - LinkedIn Dynatech.sk - Google+ Dynatech.sk - Twitter
Kontakt

Copyright © 1998-2020 Dynatech s.r.o., Mlynské nivy 54, 821 05 Bratislava, Slovenská republika. Všetky práva vyhradené. E-mail: info@dynatech.sk. Tel: +421 2 48 210 610. Fax: +421 2 48 210 611.