Microsoft .NET Framework - Slovník pojmov

.NET („dotnet“ podľa anglického dot NET = bodka NET, NET pochádza z network, sieť) je súbor technológií v softvérových produktoch, ktoré tvoria celú platformu, ktorá je dostupná nielen pre Web, Windows a Pocket PC. Common Language Infrastructure je štandardizovaná špecifikácia jadra .NET. Základným komponentom je Microsoft .NET Framework, prostredie potrebné pre beh aplikácií a ponúkajúce ako spúšťacie rozhranie, tak potrebné knižnice. Pre vývoj .NET aplikácií Microsoft vydal Visual Studio. Platforma .NET nepredepisuje použitie žiadneho programovacieho jazyka. Bez ohľadu na to, v čom bola aplikácia pôvodne napísaná, sa vždy preloží do medzijazyka Common Intermediate Language. Najpoužívanejšie programovacie jazyky pre vývoj .NET aplikácií sú C#, Visual Basic .NET a Delphi.

Súčasti .NET Frameworku:
  • ASP.NET – technológia pre vývoj webových aplikácií
  • Windows Communications Foundation (WCF) – technológie pre vývoj webových služieb a komunikačnej infraštruktúry aplikácií
  • Windows Workflow Foundation (WF) – technológia pre definovanie heterogénnych sekvenčných procesov
  • Windows Presentation Foundation (WPF) – technológia pre vytváranie vizuálne pôsobivého grafického uživateľského rozhrania pre aplikácie
  • Windows CardSpace – implementacia štandardu Information Cards
  • Language Integrated Query (LINQ) – objektový prístup k dátam v databáze, XML a objektoch, ktoré implementujú rozhranie IEnumerable


Viac informácií o Microsoft .NET Framework na našom webe

Referencie:
Microsoft .NET Framework na stránkach spoločnosti Microsoft
http://sk.wikipedia.org/wiki/.NET

ADO.NETAjaxAndroidAOPAppletApplication service providingActive Server PagesASP.NETB2C B2BBannerClickthrough rateCocoon frameworkCMS / WCM (Content Management System / Web Content Management)CookieCORBACPC (Cost per click)CPT (Cost per thousand impressions)C#CSSData access objectNávrhové vzoryDNSEntity Framework (EF)Extrémne programovanieGISGNU/LinuxHTMLiBATIS DataMapperIDLInternet Information Services (IIS)Internetová aplikáciaInversion of controlIP adresaISP (Internet Service Provider)Interactive Voice Response (IVR)J2EEJ2MEJAVAJavaScriptJBossJSFJSPVrstvová architektúraLDAPLanguage Integrated Query (LINQ)Log4Jlog4netLuceneMicrosoft .NET Compact FrameworkMicrosoft .NET FrameworkMicrosoft SQL ServerMySQLNávšteva (User visit, user session)NDocNHibernateNUnitOmniDLOracle aplikačný serverOracle DBOracle PL-SQLOracle ReportsORMOutsourcingPerlPHPPortálPrezretie stránky (Page view, page impression)PythonQR kódSilverlightSIX (Slovak Internet eXchange)SOASOAPSpamSpringSQLStored Procedures (uložené procedúry)Apache TomcatTransact-SQL (T-SQL)UMLURL (Uniform Resource Locator)WAP/WMLWindows Communication Foundation (WCF)Web ServiceWeb 2.0Web designWeb hostingWindows MobileWindows Phone 7Windows ServerWindows ServiceWindows FormsWindows Presentation Foundation (WPF)XHTMLXMLXSLZobrazenie banneru (Ad view, ad impression)
Sociálne siete
Dynatech.sk - Facebook Dynatech.sk - LinkedIn Dynatech.sk - Google+ Dynatech.sk - Twitter
Kontakt

Copyright © 1998-2020 Dynatech s.r.o., Mlynské nivy 54, 821 05 Bratislava, Slovenská republika. Všetky práva vyhradené. E-mail: info@dynatech.sk. Tel: +421 2 48 210 610. Fax: +421 2 48 210 611.