SQL - Slovník pojmov

Structured Query Language (SQL) je počítačový jazyk na manipuláciu (výber, vkladanie, úpravu a mazanie) a definíciu dát. V súčasnosti je to najpoužívanejší jazyk tohto druhu v relačných systémoch riadenia báz dát. SQL je navrhnuté na špecifický účel: vyhľadávať údaje v relačnej databáze. Základné syntaktické konštrukcie jazyka SQL sú nasledovné:
Sociálne siete
Dynatech.sk - Facebook Dynatech.sk - LinkedIn Dynatech.sk - Google+ Dynatech.sk - Twitter
Kontakt

Copyright © 1998-2019 Dynatech s.r.o., Mlynské nivy 54, 821 05 Bratislava, Slovenská republika. Všetky práva vyhradené. E-mail: info@dynatech.sk. Tel: +421 2 48 210 610. Fax: +421 2 48 210 611.