Windows Communication Foundation (WCF) - Slovník pojmov

Windows Communication Foundation (WCF) je aplikačné rozhranie pre .NET Framework pre vývoj SOA (servisne orientovaná architektúra) aplikácií. WCF je založené na komunikácií pomocou správ. Správa (message) je skupina dát obsahujúca záhlavie a telo správy. Model WCF rozlišuje medzi klientami a službami. Klient je aplikácia ktorá iniciuje komunikáciu, služba je aplikácia ktorá čaká na požiadavky klientov. Keďže WCF je implementáciou servisne orientovanej architektúry, základným prvkom je služba. Služba (service) - je systém, ktorý poskytuje jeden alebo viacero endpointov (koncových bodov). WCF služba je vnímaná okolitým svetom ako kolekcia endpointov. WCF službu tvoria tri základné časti:
  • trieda služby, ktorá implementuje poskytovanú službu
  • hostovacie prostredie
  • jeden alebo viac endpointov


Viac informácií o Windows Communication Foundation (WCF) na našom webe

Referencie:
WCF na stránkach spoločnosti Microsoft
http://www.vyvojar.cz/Articles/454-wcf-zakladne-pojmy.aspx

ADO.NETAjaxAndroidAOPAppletApplication service providingActive Server PagesASP.NETB2C B2BBannerClickthrough rateCocoon frameworkCMS / WCM (Content Management System / Web Content Management)CookieCORBACPC (Cost per click)CPT (Cost per thousand impressions)C#CSSData access objectNávrhové vzoryDNSEntity Framework (EF)Extrémne programovanieGISGNU/LinuxHTMLiBATIS DataMapperIDLInternet Information Services (IIS)Internetová aplikáciaInversion of controlIP adresaISP (Internet Service Provider)Interactive Voice Response (IVR)J2EEJ2MEJAVAJavaScriptJBossJSFJSPVrstvová architektúraLDAPLanguage Integrated Query (LINQ)Log4Jlog4netLuceneMicrosoft .NET Compact FrameworkMicrosoft .NET FrameworkMicrosoft SQL ServerMySQLNávšteva (User visit, user session)NDocNHibernateNUnitOmniDLOracle aplikačný serverOracle DBOracle PL-SQLOracle ReportsORMOutsourcingPerlPHPPortálPrezretie stránky (Page view, page impression)PythonQR kódSilverlightSIX (Slovak Internet eXchange)SOASOAPSpamSpringSQLStored Procedures (uložené procedúry)Apache TomcatTransact-SQL (T-SQL)UMLURL (Uniform Resource Locator)WAP/WMLWindows Communication Foundation (WCF)Web ServiceWeb 2.0Web designWeb hostingWindows MobileWindows Phone 7Windows ServerWindows ServiceWindows FormsWindows Presentation Foundation (WPF)XHTMLXMLXSLZobrazenie banneru (Ad view, ad impression)
Sociálne siete
Dynatech.sk - Facebook Dynatech.sk - LinkedIn Dynatech.sk - Google+ Dynatech.sk - Twitter
Kontakt

Copyright © 1998-2019 Dynatech s.r.o., Mlynské nivy 54, 821 05 Bratislava, Slovenská republika. Všetky práva vyhradené. E-mail: info@dynatech.sk. Tel: +421 2 48 210 610. Fax: +421 2 48 210 611.