Windows Presentation Foundation (WPF) - Slovník pojmov

Windows Presentation Foundation (WPF) je nový spôsob programovania aplikácií pre Windows Vista, ide o grafický systém .NET Frameworku 3.0 (WinFX), dalšia varianta k doterajším Windows Forms (WinForms). WPF ale nie je technológia nahradzujúca WinForms, jedná sa skôr o ďalší spôsob písania Windows aplikácií. Oproti WinForms ale ponúka nové možnosti hlavne v oblasti grafického spracovania aplikácie, ktoré vo WinForms nie sú možné. WPF je zamerané na užívateľsky bohaté aplikácie. Až doteraz väčšina aplikácií bola "formulárového" vzhľadu, vo WPF môžete ale upustiť uzdu fantázii a využívat mnoho možností:
  • vektorová grafika - umožňuje graficky bezstratovú zmenu veľkosti prvkov, farebné gradienty, používanie geometrických tvarov
  • animácia - časová alebo s použitím framov, rotácia, prechod farieb, 3D animácia a mnoho ďalších
  • multimédiá - práca s audiom a videom (avi, mpeg, wmv)
  • efekty - tiene, svetlá, rozostrenia, priehľadnosť alebo zrkadlenie
  • interaktívne 3D aplikácie - poskytuje podmnožinu funkcií z Direct3D zameranú na multimédiá, dokumenty a užívateľské rozhranie
  • DataBinding - previazanie dát v aplikácii
XAML je deklaratívny programovací jazyk pre vytváranie užívateľského rozhrania vo WPF aplikáciách.

Viac informácií o Windows Presentation Foundation (WPF) na našom webe

Referencie:
WPF na stránkach spoločnosti Microsoft
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Presentation_Foundation
http://www.vyvojar.cz/Articles/445-0-wpf-uvod.aspx

ADO.NETAjaxAndroidAOPAppletApplication service providingActive Server PagesASP.NETB2C B2BBannerClickthrough rateCocoon frameworkCMS / WCM (Content Management System / Web Content Management)CookieCORBACPC (Cost per click)CPT (Cost per thousand impressions)C#CSSData access objectNávrhové vzoryDNSEntity Framework (EF)Extrémne programovanieGISGNU/LinuxHTMLiBATIS DataMapperIDLInternet Information Services (IIS)Internetová aplikáciaInversion of controlIP adresaISP (Internet Service Provider)Interactive Voice Response (IVR)J2EEJ2MEJAVAJavaScriptJBossJSFJSPVrstvová architektúraLDAPLanguage Integrated Query (LINQ)Log4Jlog4netLuceneMicrosoft .NET Compact FrameworkMicrosoft .NET FrameworkMicrosoft SQL ServerMySQLNávšteva (User visit, user session)NDocNHibernateNUnitOmniDLOracle aplikačný serverOracle DBOracle PL-SQLOracle ReportsORMOutsourcingPerlPHPPortálPrezretie stránky (Page view, page impression)PythonQR kódSilverlightSIX (Slovak Internet eXchange)SOASOAPSpamSpringSQLStored Procedures (uložené procedúry)Apache TomcatTransact-SQL (T-SQL)UMLURL (Uniform Resource Locator)WAP/WMLWindows Communication Foundation (WCF)Web ServiceWeb 2.0Web designWeb hostingWindows MobileWindows Phone 7Windows ServerWindows ServiceWindows FormsWindows Presentation Foundation (WPF)XHTMLXMLXSLZobrazenie banneru (Ad view, ad impression)
Sociálne siete
Dynatech.sk - Facebook Dynatech.sk - LinkedIn Dynatech.sk - Google+ Dynatech.sk - Twitter
Kontakt

Copyright © 1998-2019 Dynatech s.r.o., Mlynské nivy 54, 821 05 Bratislava, Slovenská republika. Všetky práva vyhradené. E-mail: info@dynatech.sk. Tel: +421 2 48 210 610. Fax: +421 2 48 210 611.