Automatický interaktívny hlasový telefónny systém IVR

IVR (Interactive Voice Response) je automatický interaktívny hlasový telefónny systém, ktorým užívateľ zadáva alebo získava informácie z počítačového systému prostredníctvom číselnej klávesnice telefónu alebo hovorenia. Volajúci najskôr počúva menu IVR systému, následne odpovedá a systém reaguje na zadanú odpoveď, až pokým nie sú poskytnuté všetky potrebné informácie.
IVR systém odstraňuje potrebu živého telefonického operátora, čím výrazne znižuje náklady na personál.

IVR je široko využívané v call centrách a kontaktných centrách na poskytovanie informácií o stave účtov, či zostatku na účte po telefóne. Môže sa tiež použiť na jednoduché získavanie údajov od zákazníkov, napr. stav odberu energií (stav elektromeru, vodomeru, atď), zber údajov meracích zariadení, reportovanie výkonov zamestnancov, automatický dotazníkový prieskum (spokojnosť zákazníkov so službami, marketingový prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, atď).

Jedny z hlavných výhod IVR systému sú jednoduchosť a dostupnosť. IVR je dostupné všade tam, kde je možné využiť telekomunikačnú sieť (pevnú aj mobilnú) na vykonanie telefonického hovoru do IVR systému. IVR systém môže tiež automaticky kontaktovať zákazníkov na základe zadaného telefónneho zoznamu. IVR systém využíva na zadávanie údajov číselnú klávesnicu ľubovoľného telefónu, preto je veľmi vhodný aj pre technicky nezdatných používateľov.

Príkladom komplexného IVR môže byť aj systém na reportovanie výkonov zamestnancov: obsahuje správu zákazníkov, používateľov, projektov, reportovanie pomocou IVR systému (Asterisk), fakturačný systém, systém práce s účtami od úrovne projektu až po úroveň používateľa (budgets), reporty o projekte, zákazníkovi, predpokladané a reálne výstupy výkonov.


V prípade záujmu o vývoj alebo prenájom Interactive Voice Response (IVR) systému nás kontaktujte.
Sociálne siete
Dynatech.sk - Facebook Dynatech.sk - LinkedIn Dynatech.sk - Google+ Dynatech.sk - Twitter
Kontakt

Copyright © 1998-2019 Dynatech s.r.o., Mlynské nivy 54, 821 05 Bratislava, Slovenská republika. Všetky práva vyhradené. E-mail: info@dynatech.sk. Tel: +421 2 48 210 610. Fax: +421 2 48 210 611.