Oficiálne adresy

Na oficiálnych právnych, daňových alebo účtovných dokladom používajte nasledovné informácie:

Fakturačné údaje

Dynatech s.r.o.
Hečkova 10
831 05 Bratislava

IČO: 35737581
DIČ: 2020269922
IČ DPH: SK2020269922

Bankové spojenie

TATRA BANKA, a. s.
Račianska 62/B
Bratislava

Číslo účtu: 29 2884 9342 / 1100
SWIFT: TATR SK BX
IBAN: SK22 1100 0000 0029 2884 9342

Právne informácie

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, vložka č.: 16453/BA, oddiel: sro


Sociálne siete
Dynatech.sk - Facebook Dynatech.sk - LinkedIn Dynatech.sk - Google+ Dynatech.sk - Twitter
Kontakt

Copyright © 1998-2019 Dynatech s.r.o., Mlynské nivy 54, 821 05 Bratislava, Slovenská republika. Všetky práva vyhradené. E-mail: info@dynatech.sk. Tel: +421 2 48 210 610. Fax: +421 2 48 210 611.