Konzultačné služby

Naši konzultanti pomáhajú optimalizovať Vaše business procesy. Pozorne si preštudujeme Vaše súčasné postupy a navrhneme spôsoby ich vylepšenia s využitím progresívnych informačných technológií. Samozrejme, že nezabúdame pritom na hladký prechod na nové riešenie a Vašu spokojnosť s odhadovaným ROI.

Konzultačné služby sú často nevyhnutným doplnkom softvérových projektov. Pomocou nich je možné lepšie zaručiť dostatočné porozumenie požiadaviek medzi zadávateľom a realizátorom projektu.

V oblasti vývoja informačných systémov poskytujeme nasledovné konzultačné služby:

 • Diagnostika a analýza súčasných obchodných procesov a ich (ne)využívania informačných technológií
 • Analýza používaných informačných technológií a návrh vhodnej softvérovej a hardvérovej platformy pokrývajúcej potreby na informačný systém.
 • Konzultácie pri špecifikácii požiadaviek na vývoj informačného systému
 • Analýza požiadaviek a vypracovanie návrhu na riešenie informačného systému (vypracovanie funkčnej špecifikácie systému)
 • Implementácia, testovanie a dokumentácia informačného systému.
 • Nasadenie a údržba informačného systému.
 • Úprava (kustomizácia) dostupných informačných systémov podľa potrieb užívateľa.
 • Outsourcing
 • Personálny leasing
 • Offshore software development
 • Project feasibility studies and risk analysis
 • Úspešnosť webovej prezentácie (linka)

V oblasti správy informačných systémov poskytujeme nasledovné konzultačné služby:

 • Konfigurácia komunikačných serverov
 • Konfigurácia bezpečného pripojenia siete do internetu
 • Bezpečnostný audit IT infraštruktúry
 • Nasadenie a podpora antivirového a antispamového riešenia

Ponúkame uzatvorenie zmluvy na vykonávanie administrácie Vášho informačného systému, konfigurácie a inštalácie hardvéru, softvéru a sietí.

Sociálne siete
Dynatech.sk - Facebook Dynatech.sk - LinkedIn Dynatech.sk - Google+ Dynatech.sk - Twitter
Kontakt

Copyright © 1998-2019 Dynatech s.r.o., Mlynské nivy 54, 821 05 Bratislava, Slovenská republika. Všetky práva vyhradené. E-mail: info@dynatech.sk. Tel: +421 2 48 210 610. Fax: +421 2 48 210 611.