Outsourcing správy IT infraštruktúry

Svoje rozsiahle vedomosti z oblastí Internetu, protokolu TCP/IP, serverového prostredia Linux a Windows uplatňujeme pri návrhu, implementácii a údržbe zabezpečených vnútropodnikových informačných systémov pripojených do Internetu.

Táto oblasť našej činnosti obsahuje hlavne:

  • návrh konfigurácie, dodávka a inštalácia serverov (hardware)
  • inštalácia a konfigurácia sieťového operačného systému (Linux, Windows, OpenBSD)
  • konfigurácia sieťového protokolu TCP/IP na serveroch a staniciach
  • výber, dodávka a konfigurácia komunikačných serverov (software) ako sú e-mail server, web server, databázový server, proxy server, firewall, file server, print server pripojenie a konfigurovanie klientských staníc k týmto serverom
  • návrh, sprostredkovanie a konfigurovanie pripojenia lokálnej siete do internetu prostredníctvom dial-up, ISDN, ADSL, mikrovlnného spojenia alebo pevnej linky
  • návrh a realizácia spôsobu zabezpečenia lokálnej siete pripojenej do internetu proti útokom – firewall
Sociálne siete
Dynatech.sk - Facebook Dynatech.sk - LinkedIn Dynatech.sk - Google+ Dynatech.sk - Twitter
Kontakt

Copyright © 1998-2019 Dynatech s.r.o., Mlynské nivy 54, 821 05 Bratislava, Slovenská republika. Všetky práva vyhradené. E-mail: info@dynatech.sk. Tel: +421 2 48 210 610. Fax: +421 2 48 210 611.