Offshore software development

Offshore outsourcing je vyhľadávaný spôsob zjednodušenia a zrýchlenia implementácie softvérových projektov s mimoriadnou cenovou výhodou. Ponúkame rôzne formy offshore spolupráce vhodnej pre a IT oddelenia spoločností ale aj pre Independent Software Vendors (ISV).

Výhody offshore software development

 • zníženie nákladov na vývoj v porovnaní s vývojom v domácej krajine
 • pružná alokácia ľudských zdrojov v potrebnom množstve, kvalite a časovom rámci
 • svoje cenné ľudské zdroje zamerajte na svoj core business
 • pravidelne reportujeme plnenie projektového plánu
 • zrýchlenie vývojového cyklu softvérového projektu
 • garantujeme mlčanlivosť - NDA agreement

Formy dohody pri offshore software development

Fixed Cost and Time

 • Tento model je vhodný pre dobre popísané, zrozumiteľné zadania a riešenia s nižšou až strednou náročnosťou
 • Klient pripraví detailnú špecifikáciu požiadaviek
 • Dynatech pripraví analýzu nákladov, predloží cenovú ponuku a časový rámec na realizáciu projektu
 • Súčasťou analýzy je aj dohoda o predpokladanom rozsahu prípustných odchýlok od pôvodného zadania a identifikácia možných rizík
 • Zmluva na dodávku riešenia obsahuje špecifikáciu dodávky (zdrojové kódy, vykonávateľný kód, dokumentácia, test cases, ...), podrobný projektový plán - milestones, popis zmenového konania, komunikačné konevncie, zoznam zodpovedných osôb

Time and Material

 • Tento model je vhodný pre dlhodobé alebo náročné projekty a pre projekty kde sa predpokladá, že sa špecifikácia bude časom meniť
 • Klientovi sú účtované schválené náklady a využitý čas na základe dohodnutej hodinovej sadzby závislej od kvality poskytnutých ľudských zdrojov

Offshore consulting

 • Forma spolupráce so softvérovými spoločnosťami alebo IT oddeleniami veľkých spoločností, ktorí využívajú výhody outsourcingu
 • Dynatech na základe klientových požiadaviek predloží zoznam vhodných ľudských zdrojov
 • Klientom vybrané zdroje budú riešiť úlohy podľa zadania klienta s využitím infraštruktúry Dynatechu

On-site consulting

 • Forma spolupráce so softvérovými spoločnosťami alebo IT oddeleniami veľkých spoločností, ktorí využívajú výhody outsourcingu
 • Dynatech na základe klientových požiadaviek predloží zoznam vhodných ľudských zdrojov
 • Vybrané zdroje budú riešiť úlohy v priestoroch klienta, podľa zadania klienta, reportovať klientovi a s využitím infraštruktúry klienta


Sociálne siete
Dynatech.sk - Facebook Dynatech.sk - LinkedIn Dynatech.sk - Google+ Dynatech.sk - Twitter
Kontakt

Copyright © 1998-2019 Dynatech s.r.o., Mlynské nivy 54, 821 05 Bratislava, Slovenská republika. Všetky práva vyhradené. E-mail: info@dynatech.sk. Tel: +421 2 48 210 610. Fax: +421 2 48 210 611.