Vývoj mobilných aplikácií

Trend nárastu predaja mobilov a smartfónov, rastu používania mobilov a návštevnosti stránok cez mobilné zariadenia vyúsťuje v potrebu mať mobilnú aplikáciu.

Ľudia strávia čoraz viac času s mobilnými telefónmi a preto sa mobilné aplikácie stávajú spôsobom ako získať a osloviť viac zákazníkov.

Mobilné aplikácie sú programy určené pre inteligentné mobilné zariadenia tzv. smartfóny. Mobilné aplikácie slúžia ako:

 1. aplikácie pre nakupovanie cez mobil
 2. aplikácie ako elektronická čítačka kníh
 3. hry určené na zábavu a relax
 4. aplikácie pre komunikáciu a interakciu medzi používateľmi (sociálne siete, chat)
 5. aplikácie napojené do existujúcich informačných systémov

Dôvody prečo začať používať mobilné aplikácie:

 1. okamžitá reakcia
 2. zintenzívnenie komunikácie medzi spoločnosťou a zákazníkom v reálnom čase online
 3. nová forma interakcie s firemnou značkou (senzore a snímače ako akcelerometer, GPS, digitálny kompas, dotykový displej)
 4. potenciál šírenia sa aplikácie ďalej medzi používateľmi
 5. cielené publikum
 6. odlíšenie od konkurencie (kvôli doterajšej nižšej rozšírenosti aplikácií)

Prípadová štúdia

Prečítajte si tiež prípadovú štúdiu o konkrétnom riešení mobilnej aplikácie - Orange mobilný e-shop.


Sociálne siete
Dynatech.sk - Facebook Dynatech.sk - LinkedIn Dynatech.sk - Google+ Dynatech.sk - Twitter
Kontakt

Copyright © 1998-2019 Dynatech s.r.o., Mlynské nivy 54, 821 05 Bratislava, Slovenská republika. Všetky práva vyhradené. E-mail: info@dynatech.sk. Tel: +421 2 48 210 610. Fax: +421 2 48 210 611.