Podpora

Nastavenie webhostingovej služby: FTP prístup, prístup k MySQL databáze,
nastavenie POP3/IMAP/SMTP, Webmail, automatická emailová odpoveď v neprítomnosti (out of office), presmerovanie emailov, Dynatech Webhosting certifikačná autorita.

Nastavenie webhostingovej služby:

FTP
FTP prístup s podporou šifrovania pomocou explicitného SSL/TLS

FTP server pre Windows/IIS webhosting: ftp.dynatech.sk (port 21)
FTP server pre Linux/Apache webhosting: ftp2.dynatech.sk (port 21)

Webprezentácia je umiestnená v podadresári www

MySQL
MySQL server: localhost (port 3306)
MySQL web prístup: https://mysql.vaša_doména.sk

POP3/IMAP/SMTP
Príjem a odosielanie emailu s podporou šifrovania pomocou explicitného SSL/TLS

POP3 server: pop3.dynatech.sk (port 110)
IMAP server: imap.dynatech.sk (port 143)
SMTP server: smtp.dynatech.sk (port 25)

POP3/IMAP aj SMTP server si vyžaduje overenie prideleným loginom a heslom.

Webmail: http://webmail.vaša_doména.sk

Administrácia emailových nastavení: https://mail.dynatech.sk/mailbox_admin/

Návod na nastavenie Outlook Express, MS Office Outlook, Mozilla Thunderbird.

Návod na nastavenie automatickej odpovede v neprítomnosti (out of office)
alebo presmerovania emailov.

Dynatech Webhosting certifikačná autorita
Na bezproblémové použitie šifrovaného spojenia na služby FTP, Webmail, POP3, IMAP a SMTP si nainštalujte certifikát webhostingovej certifikačnej autority:
https://mail.dynatech.sk/dynatech.sk.ca_public_cert.cer

Návod na inštaláciu certifikačnej autority do MS Windows, Mozilla Firefox a Mozilla Thunderbird.


Sociálne siete
Dynatech.sk - Facebook Dynatech.sk - LinkedIn Dynatech.sk - Google+ Dynatech.sk - Twitter
Kontakt

Copyright © 1998-2019 Dynatech s.r.o., Mlynské nivy 54, 821 05 Bratislava, Slovenská republika. Všetky práva vyhradené. E-mail: info@dynatech.sk. Tel: +421 2 48 210 610. Fax: +421 2 48 210 611.