Návod na inštaláciu webhostingovej certifikačnej autority do Mozilla Firefox

Návod na inštaláciu webhostingovej certifikačnej autority do webového prehliadača Mozilla Firefox


Kliknite na nasledovnú linku: https://mail.dynatech.sk/dynatech.sk.ca_public_cert.cer

Vyznačte, že chcete súbor dynatech.sk.ca_public_cert.cer uložiť
Uložte súbor do počítača, napr. do adresára Moje Dokumenty


V hornom menu Mozilla Firefox otvorte Nástroje > Možnosti...


Spresnenie > Šifrovanie > Certifikáty


Autority > Importovať


Vybrať uložený súbor dynatech.sk.ca_public_cert.cer a stlačiť tlačidlo Otvoriť


Vybrať "Dôverovať tejto certifikačnej autorite pri identifikácii serverov" a stlačiť tlačilo OK


Potvrdiť tlačidlom OK


Sociálne siete
Dynatech.sk - Facebook Dynatech.sk - LinkedIn Dynatech.sk - Google+ Dynatech.sk - Twitter
Kontakt

Copyright © 1998-2019 Dynatech s.r.o., Mlynské nivy 54, 821 05 Bratislava, Slovenská republika. Všetky práva vyhradené. E-mail: info@dynatech.sk. Tel: +421 2 48 210 610. Fax: +421 2 48 210 611.