Návod na inštaláciu webhostingovej certifikačnej autority do Windows

Návod na inštaláciu webhostingovej certifikačnej autority do operačného systému Microsoft Windows


Kliknite na nasledovnú linku: https://mail.dynatech.sk/dynatech.sk.ca_public_cert.cer

Kliknite na tlačidlo Otvoriť


Kliknite na tlačidlo Inštalovať certifikát


Kliknite na tlačidlo Ďalšie


Vyberte "Uložiť všetky certifikáty do nasledovného úložiska" a stlačte tlačidlo Prehľadávať


Vyberte "Dôveryhodné koreňové certifikačné autority" a potvrďte tlačidlom OK


Stlačte tlačidlo Ďalšie


Stlačte tlačidlo Dokončiť


Stlačte tlačidlo Áno


Stlačte tlačidlo OK
Sociálne siete
Dynatech.sk - Facebook Dynatech.sk - LinkedIn Dynatech.sk - Google+ Dynatech.sk - Twitter
Kontakt

Copyright © 1998-2019 Dynatech s.r.o., Mlynské nivy 54, 821 05 Bratislava, Slovenská republika. Všetky práva vyhradené. E-mail: info@dynatech.sk. Tel: +421 2 48 210 610. Fax: +421 2 48 210 611.