Návod na nastavenie Mozilla Thunderbird


Návod na nastavenie programu pre prácu s elektronickou poštou Mozilla Thunderbird


Nástroje > Nastavenie účtov...

Akcie s účtami > Pridať poštový účet...

Vyplniť meno a priezvisko, emailovú adresu a pridelené heslo

Kliknúť na tlačidlo Upraviť

Vyplniť nasledovne:
Používateľské meno: celá emailová adresa
Prichádzajúce: pop3.dynatech.sk, POP, 110, STARTTLS
Odchádzajúce: smtp.dynatech.sk, SMTP, 25, STARTTLS

následne stlačiť tlačidlo Znova otestovať nastavenie


Potvrdiť nastavenia stlačením tlačidla Vytvoriť účet

V prípade, že nie je možné stlačiť tlačidlo Vytvoriť účet, potom je potrebné stlačiť tlačidlo Manuálne nastavenie, a pokračovať podľa krokov nižšie

Ak sa zobrazí toto okno, tak potvrdiť tlačidlom Potvrdiť bezpečnostnú výnimku


Následne si skontrolujte správnosť nastavení

Ako server pre odosielanie pošty by mal byť vybraný smtp.dynatech.sk


V časti Nastavenie servera by malo byť:

Názov servera: pop3.dynatech.sk
Port: 110
Používateľské meno: celá emailová adresa
Zabezpečenie pripojenia: STARTTLS


Nastavenie časti Server pre odosielanie pošty (SMTP) by malo vyzerať nasledovne:


V prípade, že to tak nie je, stlačte tlačidlo Upraviť a vyplňte nasledovne:

Popis: môže byť ľubovolný
Názov servera: smtp.dynatech.sk
Port: 25
Zabezpečenie pripojenia: STARTTLS
Metóda overovania: normálne heslo
Používateľské heslo: celá emailová adresa


Ak sa zobrazí toto okno, tak potvrdiť tlačidlom Potvrdiť bezpečnostnú výnimku


Sociálne siete
Dynatech.sk - Facebook Dynatech.sk - LinkedIn Dynatech.sk - Google+ Dynatech.sk - Twitter
Kontakt

Copyright © 1998-2019 Dynatech s.r.o., Mlynské nivy 54, 821 05 Bratislava, Slovenská republika. Všetky práva vyhradené. E-mail: info@dynatech.sk. Tel: +421 2 48 210 610. Fax: +421 2 48 210 611.