Návod na nastavenie Outlook Express


Návod na nastavenie programu pre prácu s elektronickou poštou Outlook Express


Nástroje > Emailové účtyPridať > Email

Vyplniť Meno a Priezvisko

Vyplniť emailovú adresu

Server na príjem emailov POP3: pop3.dynatech.sk
Server na odosielanie emailov SMTP: smtp.dynatech.sk


Vyplniť prihlasovacie meno - celá emailová adresa a príslušné heslo


Potvrdiť tlačidlom Ďalší a Dokončiť


Vybrať novovzniknutý emailový účet a stlačiť tlačidlo Vlastnosti


Tu si môžete v prípade potreby zmeniť názov účtu elektronickej pošty


V záložke Servre dole potvrdiť voľbu Môj server vyžaduje autentifikáciu


V záložke Rozšírené potvrdiť voľbu Tento server vyžaduje zabezpečené spojenie (SSL) pre POP3 aj SMTP


Povrdiť nastavenia stlačením OK a Zavrieť
Pri zobrazení tohoto okna potvrdiť tlačidlom ÁNO


Sociálne siete
Dynatech.sk - Facebook Dynatech.sk - LinkedIn Dynatech.sk - Google+ Dynatech.sk - Twitter
Kontakt

Copyright © 1998-2019 Dynatech s.r.o., Mlynské nivy 54, 821 05 Bratislava, Slovenská republika. Všetky práva vyhradené. E-mail: info@dynatech.sk. Tel: +421 2 48 210 610. Fax: +421 2 48 210 611.