Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Dynatech s.r.o. (ďalej DYNATECH.SK) prostredníctvom týchto Zásad ochrany osobných údajov (ďalej ZÁSAD) poskytuje informácie o pravidlách a spôsoboch ochrany osobných údajov získaných prostredníctvom tohoto webového sídla (ďalej LOKALITY).

  • DYNATECH.SK plne rešpektuje právo na ochranu osobných údajov používateľov tejto LOKALITY.
  • LOKALITU je možné prezerať aj bez toho, aby sa musel používateľ identifikovať alebo poskytnúť akékoľvek osobné údaje.
  • Na využitie niektorých špeciálnych služieb je nevyhnutné vyžiadať od užívateľa meno, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, ID používateľa a heslo, platobné a transakčné informácie, údaje o kreditných kartách, kontaktné informácie, informácie o vzdelaní a zamestnaní a údaje týkajúce sa záujmu o prácu.
  • Na zlepšenie a skvalitnenie služieb niekedy od užívateľa požadujeme dobrovoľné zadanie osobných a odborných záujmov, demografických a sociologických údajov a podobne.
  • DYNATECH.SK nikomu nepredáva, nenajíma ani neprenajíma osobné údaje používateľov.
  • DYNATECH.SK zhromažďuje a analyzuje anonymné informácie o pohybe navštevníkov po jednotlivých častiach LOKALITY. Medzi takto zhromažďované údaje patrí dátum a čas navštevy, typ prehľadávača, operačný systém používateľa, rozlíšenie obrazovky počítača, odkiaľ návštevník prišiel, aké stránky si prezrel, IP adresa a DNS meno počítača, cookie.
  • Na zabezpečenie vyhodnotenia opakovaných návštev LOKALITY je použitá metóda uloženia cookie na užívateľovom počítači.


Sociálne siete
Dynatech.sk - Facebook Dynatech.sk - LinkedIn Dynatech.sk - Google+ Dynatech.sk - Twitter
Kontakt

Copyright © 1998-2019 Dynatech s.r.o., Mlynské nivy 54, 821 05 Bratislava, Slovenská republika. Všetky práva vyhradené. E-mail: info@dynatech.sk. Tel: +421 2 48 210 610. Fax: +421 2 48 210 611.