Používanie súborov 'cookie'

Súbor "cookie" (ďalej COOKIE) je malý dátový súbor, ktorý môže webová lokalita preniesť na pevný disk vášho počítača. Pri ďalšej požiadavke na stránku z tej istej lokality sa prehliadač identifikuje týmto COOKIE. Tak môže webový server identifikovať, že túto požiadavku na stránku zadal ten istý užívateľ, ktorý môže pokračovať vo svojej návševe a napríklad uložiť do košíka ďalší tovar.

Súbory cookie možno zaradiť do dvoch skupín: súbory cookie vzťahujúce sa na konkrétnu návštevu a trvalé súbory cookie.

  • Súbory cookie vzťahujúce sa na konkrétnu návštevu po zatvorení webovej lokality alebo zatvorení prehľadávača nezostávajú v počítači. Na základe získaných súhrnných informácií je možné analyzovať spôsob používania webovej lokality.
  • Trvalé súbory cookie zostávajú na počítači aj po zatvorení prehľadávača. Tieto súbory zjednodušujú napríklad priebeh nakupovania, prispôsobovania a registrácie. Počas nákupu uchovávajú údaje o vybratých položkách a po prihlásení k webovej lokalite umožňujú prechádzať jednotlivými stránkami bez opakovaného zadávania hesla. Trvalé súbory cookie môže používateľ manuálne odstrániť z počítača.

Väčšina prehľadávačov automaticky prijíma súbory cookie, nastavenie prehľadávača však môžete zmeniť a prijímanie súborov cookie odmietať, alebo prijímať iba niektoré súbory cookies. Ak prijímanie súborov cookie vypnete, niektoré funkcie webovej lokality možno nebudete mať k dispozícii a niektoré webové stránky sa nemusia správne zobraziť. Informácie o zmene nastavenia prijímania súborov cookie v obľúbených prehľadávačoch nájdete na týchto webových lokalitách:Sociálne siete
Dynatech.sk - Facebook Dynatech.sk - LinkedIn Dynatech.sk - Google+ Dynatech.sk - Twitter
Kontakt

Copyright © 1998-2019 Dynatech s.r.o., Mlynské nivy 54, 821 05 Bratislava, Slovenská republika. Všetky práva vyhradené. E-mail: info@dynatech.sk. Tel: +421 2 48 210 610. Fax: +421 2 48 210 611.