POS Report

Systém POS Report je určený na reportovanie výkonov zamestnancov, obsahuje správu zákazníkov, používateľov, projektov, reportovanie pomocou IVR systému (Asterisk).

Internetová aplikácia pre klienta, ktorý sa špecializuje na podporu predaja. Cieľom aplikácie je zefektívniť organizáciu projektov vo všetkých jeho fázach (založenie projektu, priradenie úloh zamestnancom/nezávislým pracovníkom, uzatváranie projektu, fakturácia).

Systém zahŕňa predovšetkým tieto moduly:

 • správa účtov používateľov
 • správa zoznamu predajní (outlets), kategórií predajní
 • správa zákazníkov a ich kontaktných osôb
 • správa projektov
  POS REPORT - správa projektov
 • správa regiónov
 • správa úloh zamestnancov
  • priraďovanie úlohy
  • duplikovanie existujúcej úlohy
  • potvrdenie priradenia úloh
  • zobrazenie sumáru úloh
  • export informácií o projekte/úlohe
  • reportovanie práce na úlohe priamo v systéme
  • reportovanie práce pomocou IVR systému (Asterisk)
  • kontrola zareportovaných hodnôt nadriadeným, schválenie/neschválenie reportov
   POS REPORT - schválenie/neschválenie reportov
  • zmena hodnôt v existujúcom reporte
  • zobrazenie detailu úlohy/upload obrázkov k úlohe
 • správa zamestnancov
 • rozdeľovanie prideleného rozpočtu od úrovne projektu, cez úroveň regiónu až po úroveň zamestnanca
 • fakturačný systém (generovanie faktúr zákazníkom, generovanie podkladov pre výplaty zamestnancom)
 • žiadosť a schválenie kilometrov navyše a nadčasov zákazníkom daného projektu
 • evidencia pôžičiek zamestnancom
 • analýzy pre zákazníkov, o projektoch a o predpokladaných zárobkoch
 • registrácia nového zamestnanca
 • modul "zabudol som heslo"
 • správa súborov pre zákazníkov
 • odosielanie SMS medzi používateľmi systému
 • reporty o projektoch
 • reporty o zákazníkoch
 • reporty o predpokladaných a reálnych výstupoch výkonov
 • prístup po prihlásení, používateľské role na viacerých úrovniach


Sociálne siete
Dynatech.sk - Facebook Dynatech.sk - LinkedIn Dynatech.sk - Google+ Dynatech.sk - Twitter
Kontakt

Copyright © 1998-2019 Dynatech s.r.o., Mlynské nivy 54, 821 05 Bratislava, Slovenská republika. Všetky práva vyhradené. E-mail: info@dynatech.sk. Tel: +421 2 48 210 610. Fax: +421 2 48 210 611.