C# - Referencie

Projekt
Ďalšie obrázky
 

POS Report

Systém na reportovanie výkonov zamestnancov, obsahuje správu zákazníkov, používateľov, projektov, reportovanie pomocou IVR systému (Asterisk), fakturačný systém, systém práce s účtami od úrovne projektu až po úroveň používateľa (budgets), reporty o projekte, zákazníkovi, predpokladané a reálne výstupy výkonov. Prístup je možný až po prihlásení.

Použité technológie

Microsoft .NET Framework 3.5, ASP.NET 3.5, C#, LINQ, Fluent NHibernate, Microsoft SQL Server 2008, XHTML, CSS, jQuery, VoIP, Asterisk, IVR

Obdobie

2010-2011

Klient

Prosam Austria
Projekt

Poruke.sk

Internetový obchod www.poruke.sk. Od ostatných sa odlišuje hlavne svojou prepojenosťou na ERP systém Helios.

Použité technológie

ASP.NET 2.0, iBATIS DataMapper, Microsoft SQL Server 2005, článkový XML systém, C#, AJAX, XHTML, CSS

Obdobie

2007

Klient

Castor s.r.o.
Projekt
Ďalšie obrázky

Wooky pre PC

Čítačka elektronických kníh pre platformu Windows Desktop, knihy môžu byť vo formáte ePub a šifrovanom formáte eBook. Knihy sa dajú získať z portálu www.rajknih.sk/www.rajknih.cz. Možnosť nastavenia farby písma a pozadia, zoradenie zoznamu kníh, vyhľadávanie slova v knihe, pridávanie záložiek na obľúbené strany, priamy prechod na kapitolu z obsahu, režim čítania "Celá obrazovka (Fullscreen)".

Použité technológie

WinForms aplikácia, Microsoft .NET Framework 2.0, NUnit testy, C#, LINQ, XHTML, Webové služby, XML

Obdobie

2010

Klient

MB Entertainment, s.r.o.
Projekt

Lubica.eu

Internetový katalóg produktov www.lubica.eu. Predaj osobných ochranných pracovných pomôcok, pracovného ochranného oblečenia, ochranných pracovných bezpečnostných odevov, pracovnej obuvi, služby v oblasti manikúry a pedikúry.

Použité technológie

ASP.NET 4.0, ASP.NET MVC 3, NHibernate 3, Microsoft SQL Server 2008, C#, AJAX, XHTML, CSS, jQuery

Obdobie

2012

Klient

ĽUBICA, Bratislava
Projekt

FTPAgent

Riešenie pre automatizované preberanie alebo nahrávanie súborov z/na FTP server. O proces preberania a nahrávania súborov sa stará Windows služba, jednotlivé procesy bežia v samostatných vláknach, loguje sa stav úloh, prípadne sa odosiela email po ukončení úloh. Súčasťou riešenia aj je grafické rozhranie (aplikácia), v ktorom je možné jednoducho nakonfigurovať FTP pripojenia, zdrojové a vzdialené adresáre atď.

Použité technológie

WinForms aplikácia, Microsoft .NET Framework 3.5, C#, WCF, XML

Obdobie

2009

Klient

Bovertis
Projekt

B2B Megagadgets Application

B2B riešenie pre správu zákazníkov, produktov a katalógov
s možnosťou tvorby cien podľa definovaných pravidiel. Súčasťou je aj vytváranie objednávok a faktúr s možnosťou tlače, exportu do PDF alebo odoslanie emailom.

Použité technológie

WinForms aplikácia, Microsoft .NET Framework 2.0, C#, Microsoft SQL Server 2005

Obdobie

2008

Klient

Bovertis
Projekt

RemEx

Riešenie pre vzdialené spúšťanie aplikácií pozostavajúce z Windows služby, ktorá umožňuje lokálne spúšťanie aplikácií a grafického rozhrania (aplikácia), pripájajúceho sa na túto službu vzdialene. Používateľ má možnosť vidieť aktuálny stav konfigurovaných aplikácií a má možnosť ich zastaviť alebo spustiť prípadne zmeniť konfiguráciu a pod.

Použité technológie

WinForms aplikácia, Microsoft .NET Framework 3.5, C#, WCF, XML

Obdobie

2009

Klient

Bovertis
Projekt

Aplikácia pre kontrolu cestovných lístkov

Využívaná revízormi vo verejnej doprave. Pracuje na platforme .NET Compact Framework, využíva HTTP komunikáciu, šifrovanie, vytáčanie čísla cez externú knižnicu a XML konfiguráciu. Podporuje online (potvrdzovaná zo servera) aj offline kontrolu.

Telefunken CS 3500
 • PDA určené pre priemyselné využitie
 • Operačný systém Windows CE 5.0
 • 3,5 palcový dotykový displej, podpora WiFi a GSM

Použité technológie

Windows Mobile, Windows CE 5.0, Microsoft .NET Compact Framework 3.5, C#

Obdobie

2009

Klient


Projekt

Opticon terminal

Aplikácia pre mobilné zariadenie Opticon PHL-8112 určená pre pracovníkov v sklade. Aplikácia komunikuje s webovou službou, pomocou ktorej synchronizuje údaje v lokálnej databáze. Medzi funkcie aplikácie patrí zisťovanie informácií o produkte načítaním čiarového kódu, inventúra, príprava objednávky, registrácia času pracovníkov atď.

Opticon PHL 8112
 • PDA určené pre priemyselné využitie
 • Operačný systém Windows CE 5.0
 • 3,5 palcový dotykový displej, podpora WiFi, načítavanie čiarových kódov

Použité technológie

Windows Mobile, Windows CE 5.0, Microsoft .NET Compact Framework 3.5, C#, Microsoft SQL Server 2008, WCF

Obdobie

2009

Klient

Bovertis
Projekt
Ďalšie obrázky
   

PriceScanner Demo aplikácia

PriceScanner Demo aplikácia umožňuje zobrazenie informácií o produkte podľa načítaného čiarového kódu. Po uplynutí istého času sa zobrazí reklamná prezentácia.

Motorola MK2200
 • Zariadenie určené pre priemyselné využitie
 • Operačný systém Windows CE 4.2
 • Dotykový VGA displej, podpora WiFi, načítavanie čiarových kódov

Použité technológie

Windows Mobile, Windows CE 4.2, Microsoft .NET Compact Framework 3.5, C#

Obdobie

2009

Klient

Bovertis
Projekt

Tatrawell

Prezentácia ubytovacích zariadení, výletov a aktivít v Čechách a na Slovensku, objednávka ubytovania, faxový formulár a formulár pre online platbu hotela cez Cardpay v Tatrabanke. Správa stránky v admin časti. Typy užívateľov: administrátor.

Použité technológie

ASP.NET 2.0, ADO.NET, C#, MySql 5, AJAX, XHTML, CSS

Obdobie

2006-2007

Klient

Tatrawell
Projekt

ArcelorMittal Gonvarri Intranet

Intranetový systém sa skladá z dvoch webových aplikácií: administrátorskej a prezentačnej časti.
Administrátorská časť (povolenie na prihlásenie do nej má len administrátor) zabezpečuje správu používateľov, rolí a prístupových práv, spravovanie nástenky, požiadaviek, dokumentov a kontaktov. Obsahuje aj inštaláciu, ktorá vytvorí databázu a naplní ju základnými údajmi.
Používateľská (prezentačná) časť sa skladá zo štyroch hlavných podčastí:
 • "Dokumenty" (hierarchicky usporiadané v kategóriách) - tu je možné prezerať si ich kategórie a sťahovať ich.
 • "Kontakty" (spoločnosti a osoby) - tu je možné v nich vyhľadávať, prezerať si ich údaje, pridávať ich, upravovať a mazať.
 • Poslednými dvomi podčasťami sú "nástenka", kde je možné pridávať oznamy a "požiadavky", ktoré je možné pridávať a sledovať ich stav spracovania.
 • Do používateľskej časti sa prihlasuje a na titulnej stránke sa zobrazujú špecifické informácie pre daného používateľa (napríklad dokumenty, ktoré ešte nevidel). Prístup do jednotlivých podčastí má podľa svojich prístupových práv.

Použité technológie

Microsoft .NET Framework 3.5, ASP.NET 3.5, C#, Microsoft SQL Server 2005, Lucene.NET, NUnit testy, Využitie pokročilých architektonických a návrhových vzorov

Obdobie

2008

Klient

ArcelorMittal Slovensko + Gonvarri
Projekt

ArcelorMittalGonvarri.sk

Prezentačný web spoločného podniku ArcelorMittal a Gonvarri.
Použitý článkový systém, kde si klient môže zmeniť obsah prezentovaných stránok a informácie o nich.

Použité technológie

Microsoft .NET Framework 3.5, ASP.NET 3.5, C#, článkový XML systém, Lucene.NET

Obdobie

2008

Klient

ArcelorMittal Slovensko + Gonvarri
Projekt
www.alzheimer.sk
Ďalšie obrázky
   

Alzheimer

Prezentácia Nadácie Memory, Centra Memory, Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti. Použitý je CMS systém Umbraco. Internetová poradňa prostredníctvom formulára.

Použité technológie

ASP.NET 2.0, CMS systém Umbraco, C#, XHTML, CSS, jQuery

Obdobie

2010

Klient

Nadácia Memory
Projekt

Euroclust

Prezentácia optických káblov a ich súčastí, nemecká a anglická verzia celej stránky, členenie produktov do 3-úrovňového menu, detail produktu a zoznam súborov na stiahnutie podľa skupín produktov. Správa stránky v admin časti. Typy užívateľov: administrátor.

Použité technológie

ASP.NET 2.0, ADO.NET, C#, MySql 5, XHTML, CSS, NUnit testy

Obdobie

2006-2007

Klient

ELDI, s.r.o.
Projekt

EmailToSms

Rozšírenie existujúceho SMS Centra o možnosť transformovať prichádzajúce emailové správy na SMS správy a opačne s možnosťou nastavenia rôznych vstupných a výstupných filtrov. Súčasťou riešenia je integrácia Open Source SMTP servera.

Použité technológie

Microsoft .NET Framework 2.0, C#, XML

Obdobie

2008

Klient

VÚB
Projekt

Sms Connector

Rozšírenie existujúceho SMS Centra o možnosť odosielania a prijímania SMS správ do/zo sietí Orange Slovensko a O2 Slovensko.

Použité technológie

Microsoft .NET Framework 2.0, C#, Webové služby, XML

Obdobie

2008

Klient

VÚB
Projekt

PiaSms

Posielanie sms pobočkám spolu so zapamätaním odosielaného kontaktu do databázy. Prehľad histórie poslaných správ, filter. Administrácia užívateľov a tel. zoznamu kontaktov. Typy užívateľov: administrátor a bežný užívateľ.

Použité technológie

ASP.NET 2.0, Microsoft SQL Server 2000, ADO.NET, C#, XHTML, CSS

Obdobie

2006

Klient

Porsche Interauto Slovakia
Projekt

ETM Automation Objects Documentation

Komponent pre editovanie a generovanie dokumentácie (HTML, chm). Výber údajov z „Automatizovaných objektov“ pre vkladanie do dokumentácie. Generovanie obrázkov so vstupmi a výstupmi pre „Automatizované objekty“.

Použité technológie

WinForms aplikácia, Microsoft .NET Framework 1.1, C#, XML, XSLT

Obdobie

2005

Klient

ETM professional control GmbH Austria
Projekt

Scheduler

Komponent pre správu a plánovanie definovaných činností. Použitie technológie Drag & drop a zoom na časovej osi.

Použité technológie

WinForms aplikácia, Microsoft .NET Framework 1.1, C#, XML, NUnit testy

Obdobie

2005

Klient

ETM professional control GmbH Austria
Projekt

Shaman Win

Zobrazovanie dát z naimportovanej databázy predaja a servisu áut na analýzu zákazníkov pri uskutočnovaní predaja a servisu v jednotlivých pobočkách a celkovo. Typy užívateľov: administrátor a bežný užívateľ.

Použité technológie

WinForms aplikácia, Microsoft .NET Framework 1.1, C#, Microsoft SQL Server 2000

Obdobie

2005-2006

Klient

Porsche Interauto Slovakia
Projekt

Rolbear.com

Internetový obchod www.rolbear.com prezentuje prínos z globálneho obchodovania s ložiskami, obsahuje vyhľadávanie podla kódu, regiónu, krajiny, výrobcu a množstva. Umožňuje spravovať obsah skladu, zadávať ponuky a dopyty na ložiská, ktoré komunikačne prepoja obchodníkov.

Použité technológie

Microsoft .NET Framework 2.0, ASP.NET 2.0, C#, AJAX, XHTML, CSS

Obdobie

2007-2008

Klient

Bovertis
Projekt

Shop-in-shop Webportál

Intranetový portál prezentujúci aktuálne dáta z predaja na letisku, obsahuje report predaja, profil používateľa, zoznam položiek na predaj a pod. Prístup je možný až po prihlásení.

Použité technológie

Microsoft .NET Framework 3.5, ASP.NET 3.5, C#, LINQ, Microsoft SQL Server 2008, XHTML, CSS, DevExpress Controls

Obdobie

2009

Klient

Bovertis
Projekt

WEIP

Portálový systém pre publikáciu a správu modulov, ku ktorým patria: články, udalosti v kalendári, odkazy a ich odosielanie, diskusné fórum, odporúčané linky, dokumenty na stiahnutie. Systém umožňuje nastavenie užívateľského profilu a tým filtrovanie všetkých modulov podľa priority a preferencíí užívateľa. Typy užívateľov: administrátor, editor a bežný užívateľ.

Použité technológie

ASP.NET 2.0, Microsoft SQL Server 2005, iBATIS DataMapper, NUnit testy, log4net, C#, XHTML, CSS

Obdobie

2006

Klient

Ministerstvo hospodárstva SR
Projekt

Makatch.Web (V2.Web)

Online zadávanie objednávok, konfigurácia automobilov. Zobrazovanie záznamov o došlých autách na sklad, konfigurácia a pridávanie výbavy k automobilu. Tlač ponuky, objednávky, zmluvy, storna týchto dokladov. Administrácia užívateľov a súborov na stiahnutie. Typy užívateľov: bežný užívateľ.

Použité technológie

ASP.NET 1.1, Microsoft SQL Server 2000, ADO.NET, C#, HTML, CSS

Obdobie

2005-2006

Klient

Porsche Interauto Slovakia
Projekt

Správa prevádzok Sodexho

Správa prevádzok Sodexho Pass, stravovacie a iné typy poukážok, pridávanie, editovanie a mazanie prevádzok.

Použité technológie

ASP.NET 1.1, MySql 4, ADO.NET, C#, XHTML, CSS

Obdobie

2004

Klient

Sodexho Pass
Projekt

Html2Pdf

Html2Pdf webová aplikácia umožňuje načítanie vstupnej konfigurácie z XML, vstupného HTML pre transformáciu, hlavičky a päty výstupného súboru. Následne sa podľa parametrov vygeneruje výstupné PDF a ponúkne sa v prehliadači na stiahnutie.

Použité technológie

ASP.NET 3.5, C#, Winnovative HTML to PDF Converter for .NET

Obdobie

2009

Klient

OMS s.r.o.
Projekt

Timesheet

Zaznamenávanie pracovných výkonov pracovníkov na projektoch. Zadanie času projektu, fázy, a pod. Prehľad zaznamenaných hodín, sumár a rozpis výkonov prác, schvaľovanie výkonov s odosielaním upozorňujúceho mailu pracovníkovi a tím lídrovi.

Použité technológie

ASP.NET 2.0, MySql 5, ADO.NET, C#, HTML, CSS, NUnit testy

Obdobie

2006

Klient

Dynatech, interný projekt
Projekt

WebŠtatistiky.sk

Zaznamenávanie štatistík prístupov na weby (samostatný modul, ktorý sa umiestni na web), ich zobrazenie vo Windows aplikácii, stránka na správu webov, ktorou sa administrujú užívateľské kontá a zoznam webov v databáze. Stránka, ktorá prezentuje spojazdnenie štatistík pre bežného užívateľa internetu.

Použité technológie

ASP.NET 2.0, MySql 5, iBATIS DataMapper, log4net, C#, XHTML, CSS, NUnit testy, AJAX

Obdobie

2007

Klient

Dynatech, interný projekt
Projekt

Alphyra, H@ND eVouchers provider

Plugin do pokladničného systému Resolut POS, ktorý umožňuje nákup eVoucher lístkov Alphyra a H@ND.

Použité technológie

Microsoft .NET Framework 2.0, C#, Webové služby

Obdobie

2009

Klient

Bovertis
Projekt

AutoUpdater systém

Systém automatických aktualizácií (webová služba a klientska aplikácia) jednoducho integrovaný do aplikácie. Riešenie obsahuje aj Addin do Visual Studia pre jednoduché vytváranie a nasadenie aktualizácií na server.

Použité technológie

Microsoft .NET Framework 3.5, C#, Webové služby, WCF, Visual Studio Addin

Obdobie

2009

Klient

Bovertis
Projekt

JCCe Pos

Plugin do pokladničného systému Resolut POS, ktorý umožňuje vykonanie platobnej transakcie cez poskytovateľa platieb JCC Payment Systems.

Použité technológie

Microsoft .NET Framework 3.5, C#

Obdobie

2009

Klient

Bovertis
Projekt

DWH Updater

Import dát z 1 databázy predaja áut a 6 servisných databáz do jednej spoločnej na neskoršiu analýzu zákazníkov pri predaji a servise. Použitie technológie ETL (Extract, Transform, Load).

Použité technológie

Microsoft .NET Framework 1.1, C#, Microsoft SQL Server 2000, SQL Views - pohľady nad dátami v databáze

Obdobie

2005-2006

Klient

Porsche Interauto Slovakia

Sociálne siete
Dynatech.sk - Facebook Dynatech.sk - LinkedIn Dynatech.sk - Google+ Dynatech.sk - Twitter
Kontakt

Copyright © 1998-2019 Dynatech s.r.o., Mlynské nivy 54, 821 05 Bratislava, Slovenská republika. Všetky práva vyhradené. E-mail: info@dynatech.sk. Tel: +421 2 48 210 610. Fax: +421 2 48 210 611.