IVR - Referencie

Projekt

IVR

Systém na reportovanie výkonov zamestancov pomocou IVR systému Asterisk. Súčasť projektu POS Report.

Použité technológie

IVR, T-SQL, Microsoft SQL Server 2008, VoIP, Asterisk

Obdobie

2010-2011

Klient

Prosam Austria

Sociálne siete
Dynatech.sk - Facebook Dynatech.sk - LinkedIn Dynatech.sk - Google+ Dynatech.sk - Twitter
Kontakt

Copyright © 1998-2019 Dynatech s.r.o., Mlynské nivy 54, 821 05 Bratislava, Slovenská republika. Všetky práva vyhradené. E-mail: info@dynatech.sk. Tel: +421 2 48 210 610. Fax: +421 2 48 210 611.