Microsoft SQL Server - Referencie

Projekt
Ďalšie obrázky
 

POS Report

Systém na reportovanie výkonov zamestnancov, obsahuje správu zákazníkov, používateľov, projektov, reportovanie pomocou IVR systému (Asterisk), fakturačný systém, systém práce s účtami od úrovne projektu až po úroveň používateľa (budgets), reporty o projekte, zákazníkovi, predpokladané a reálne výstupy výkonov. Prístup je možný až po prihlásení.

Použité technológie

Microsoft .NET Framework 3.5, ASP.NET 3.5, C#, LINQ, Fluent NHibernate, Microsoft SQL Server 2008, XHTML, CSS, jQuery, VoIP, Asterisk, IVR

Obdobie

2010-2011

Klient

Prosam Austria
Projekt

IVR

Systém na reportovanie výkonov zamestancov pomocou IVR systému Asterisk. Súčasť projektu POS Report.

Použité technológie

IVR, T-SQL, Microsoft SQL Server 2008, VoIP, Asterisk

Obdobie

2010-2011

Klient

Prosam Austria
Projekt

Poruke.sk

Internetový obchod www.poruke.sk. Od ostatných sa odlišuje hlavne svojou prepojenosťou na ERP systém Helios.

Použité technológie

ASP.NET 2.0, iBATIS DataMapper, Microsoft SQL Server 2005, článkový XML systém, C#, AJAX, XHTML, CSS

Obdobie

2007

Klient

Castor s.r.o.
Projekt

Lubica.eu

Internetový katalóg produktov www.lubica.eu. Predaj osobných ochranných pracovných pomôcok, pracovného ochranného oblečenia, ochranných pracovných bezpečnostných odevov, pracovnej obuvi, služby v oblasti manikúry a pedikúry.

Použité technológie

ASP.NET 4.0, ASP.NET MVC 3, NHibernate 3, Microsoft SQL Server 2008, C#, AJAX, XHTML, CSS, jQuery

Obdobie

2012

Klient

ĽUBICA, Bratislava
Projekt

B2B Megagadgets Application

B2B riešenie pre správu zákazníkov, produktov a katalógov
s možnosťou tvorby cien podľa definovaných pravidiel. Súčasťou je aj vytváranie objednávok a faktúr s možnosťou tlače, exportu do PDF alebo odoslanie emailom.

Použité technológie

WinForms aplikácia, Microsoft .NET Framework 2.0, C#, Microsoft SQL Server 2005

Obdobie

2008

Klient

Bovertis
Projekt

Opticon terminal

Aplikácia pre mobilné zariadenie Opticon PHL-8112 určená pre pracovníkov v sklade. Aplikácia komunikuje s webovou službou, pomocou ktorej synchronizuje údaje v lokálnej databáze. Medzi funkcie aplikácie patrí zisťovanie informácií o produkte načítaním čiarového kódu, inventúra, príprava objednávky, registrácia času pracovníkov atď.

Opticon PHL 8112
  • PDA určené pre priemyselné využitie
  • Operačný systém Windows CE 5.0
  • 3,5 palcový dotykový displej, podpora WiFi, načítavanie čiarových kódov

Použité technológie

Windows Mobile, Windows CE 5.0, Microsoft .NET Compact Framework 3.5, C#, Microsoft SQL Server 2008, WCF

Obdobie

2009

Klient

Bovertis
Projekt

ArcelorMittal Gonvarri Intranet

Intranetový systém sa skladá z dvoch webových aplikácií: administrátorskej a prezentačnej časti.
Administrátorská časť (povolenie na prihlásenie do nej má len administrátor) zabezpečuje správu používateľov, rolí a prístupových práv, spravovanie nástenky, požiadaviek, dokumentov a kontaktov. Obsahuje aj inštaláciu, ktorá vytvorí databázu a naplní ju základnými údajmi.
Používateľská (prezentačná) časť sa skladá zo štyroch hlavných podčastí:
  • "Dokumenty" (hierarchicky usporiadané v kategóriách) - tu je možné prezerať si ich kategórie a sťahovať ich.
  • "Kontakty" (spoločnosti a osoby) - tu je možné v nich vyhľadávať, prezerať si ich údaje, pridávať ich, upravovať a mazať.
  • Poslednými dvomi podčasťami sú "nástenka", kde je možné pridávať oznamy a "požiadavky", ktoré je možné pridávať a sledovať ich stav spracovania.
  • Do používateľskej časti sa prihlasuje a na titulnej stránke sa zobrazujú špecifické informácie pre daného používateľa (napríklad dokumenty, ktoré ešte nevidel). Prístup do jednotlivých podčastí má podľa svojich prístupových práv.

Použité technológie

Microsoft .NET Framework 3.5, ASP.NET 3.5, C#, Microsoft SQL Server 2005, Lucene.NET, NUnit testy, Využitie pokročilých architektonických a návrhových vzorov

Obdobie

2008

Klient

ArcelorMittal Slovensko + Gonvarri
Projekt

PiaSms

Posielanie sms pobočkám spolu so zapamätaním odosielaného kontaktu do databázy. Prehľad histórie poslaných správ, filter. Administrácia užívateľov a tel. zoznamu kontaktov. Typy užívateľov: administrátor a bežný užívateľ.

Použité technológie

ASP.NET 2.0, Microsoft SQL Server 2000, ADO.NET, C#, XHTML, CSS

Obdobie

2006

Klient

Porsche Interauto Slovakia
Projekt

Shaman Win

Zobrazovanie dát z naimportovanej databázy predaja a servisu áut na analýzu zákazníkov pri uskutočnovaní predaja a servisu v jednotlivých pobočkách a celkovo. Typy užívateľov: administrátor a bežný užívateľ.

Použité technológie

WinForms aplikácia, Microsoft .NET Framework 1.1, C#, Microsoft SQL Server 2000

Obdobie

2005-2006

Klient

Porsche Interauto Slovakia
Projekt

Shop-in-shop Webportál

Intranetový portál prezentujúci aktuálne dáta z predaja na letisku, obsahuje report predaja, profil používateľa, zoznam položiek na predaj a pod. Prístup je možný až po prihlásení.

Použité technológie

Microsoft .NET Framework 3.5, ASP.NET 3.5, C#, LINQ, Microsoft SQL Server 2008, XHTML, CSS, DevExpress Controls

Obdobie

2009

Klient

Bovertis
Projekt

WEIP

Portálový systém pre publikáciu a správu modulov, ku ktorým patria: články, udalosti v kalendári, odkazy a ich odosielanie, diskusné fórum, odporúčané linky, dokumenty na stiahnutie. Systém umožňuje nastavenie užívateľského profilu a tým filtrovanie všetkých modulov podľa priority a preferencíí užívateľa. Typy užívateľov: administrátor, editor a bežný užívateľ.

Použité technológie

ASP.NET 2.0, Microsoft SQL Server 2005, iBATIS DataMapper, NUnit testy, log4net, C#, XHTML, CSS

Obdobie

2006

Klient

Ministerstvo hospodárstva SR
Projekt

Makatch.Web (V2.Web)

Online zadávanie objednávok, konfigurácia automobilov. Zobrazovanie záznamov o došlých autách na sklad, konfigurácia a pridávanie výbavy k automobilu. Tlač ponuky, objednávky, zmluvy, storna týchto dokladov. Administrácia užívateľov a súborov na stiahnutie. Typy užívateľov: bežný užívateľ.

Použité technológie

ASP.NET 1.1, Microsoft SQL Server 2000, ADO.NET, C#, HTML, CSS

Obdobie

2005-2006

Klient

Porsche Interauto Slovakia
Projekt

DWH Updater

Import dát z 1 databázy predaja áut a 6 servisných databáz do jednej spoločnej na neskoršiu analýzu zákazníkov pri predaji a servise. Použitie technológie ETL (Extract, Transform, Load).

Použité technológie

Microsoft .NET Framework 1.1, C#, Microsoft SQL Server 2000, SQL Views - pohľady nad dátami v databáze

Obdobie

2005-2006

Klient

Porsche Interauto Slovakia

Sociálne siete
Dynatech.sk - Facebook Dynatech.sk - LinkedIn Dynatech.sk - Google+ Dynatech.sk - Twitter
Kontakt

Copyright © 1998-2019 Dynatech s.r.o., Mlynské nivy 54, 821 05 Bratislava, Slovenská republika. Všetky práva vyhradené. E-mail: info@dynatech.sk. Tel: +421 2 48 210 610. Fax: +421 2 48 210 611.