Orangeclick.sk - Referencie

Projekt

Orangeclick.sk

Vytvorenie jadra orangeclick portálu. OrangeClick jadro je napísané v PHP jazyku, ktoré tvorí front-end vrstvu. Celá business logika portálu je napísaná v Jave. PHP jadro komunikuje s J2EE back-end vrstvou pomocou SOAP protokolu (webové služby).

Použité technológie

Java, J2EE, SOA, PHP, Oracle aplikačný server, Oracle DB, Oracle PL/SQL, Web 2.0, UML, Webové služby

Obdobie

2006

Klient

Orange Slovensko, a.s.

Sociálne siete
Dynatech.sk - Facebook Dynatech.sk - LinkedIn Dynatech.sk - Google+ Dynatech.sk - Twitter
Kontakt

Copyright © 1998-2019 Dynatech s.r.o., Mlynské nivy 54, 821 05 Bratislava, Slovenská republika. Všetky práva vyhradené. E-mail: info@dynatech.sk. Tel: +421 2 48 210 610. Fax: +421 2 48 210 611.