OrangePortál - www.orangeportal.sk - Referencie

Projekt

OrangePortál - www.orangeportal.sk

Portál postavený nad vlastným jadrom napísaným v PHP jazyku. Portál využíva LDAP na autentifikáciu a autorizáciu, databázu Oracle a pri niektorých častiach XSLT transformácie. Na portáli sme implementovali nové aplikácie, spravovanie jadra portálu, optimalizáciu, prepojenie na externé systémy.

Použité technológie

PHP, XML, XSL, Oracle DB, Oracle PL/SQL, LDAP

Obdobie

priebežne 2005-2007

Klient

Orange Slovensko, a.s.

Sociálne siete
Dynatech.sk - Facebook Dynatech.sk - LinkedIn Dynatech.sk - Google+ Dynatech.sk - Twitter
Kontakt

Copyright © 1998-2019 Dynatech s.r.o., Mlynské nivy 54, 821 05 Bratislava, Slovenská republika. Všetky práva vyhradené. E-mail: info@dynatech.sk. Tel: +421 2 48 210 610. Fax: +421 2 48 210 611.