TouchScreen - Referencie

Projekt

TouchScreen

Zjednodušený portál spustený na priemyselných počítačoch na predajných miestach Orange (dotyková informačná obrazovka). Portál je implementovaný v Jave (J2EE) s využitím frameworku Apache Cocoon. Aplikácia beží nad Oracle aplikačným serverom.

Použité technológie

Java, J2EE, Cocoon framework, Oracle aplikačný server, Oracle DB, Oracle PL/SQL

Obdobie

2005, 2006

Klient

Orange Slovensko, a.s.

Sociálne siete
Dynatech.sk - Facebook Dynatech.sk - LinkedIn Dynatech.sk - Google+ Dynatech.sk - Twitter
Kontakt

Copyright © 1998-2019 Dynatech s.r.o., Mlynské nivy 54, 821 05 Bratislava, Slovenská republika. Všetky práva vyhradené. E-mail: info@dynatech.sk. Tel: +421 2 48 210 610. Fax: +421 2 48 210 611.