Sms Connector - Referencie

Projekt

Sms Connector

Rozšírenie existujúceho SMS Centra o možnosť odosielania a prijímania SMS správ do/zo sietí Orange Slovensko a O2 Slovensko.

Použité technológie

Microsoft .NET Framework 2.0, C#, Webové služby, XML

Obdobie

2008

Klient

VÚB

Sociálne siete
Dynatech.sk - Facebook Dynatech.sk - LinkedIn Dynatech.sk - Google+ Dynatech.sk - Twitter
Kontakt

Copyright © 1998-2019 Dynatech s.r.o., Mlynské nivy 54, 821 05 Bratislava, Slovenská republika. Všetky práva vyhradené. E-mail: info@dynatech.sk. Tel: +421 2 48 210 610. Fax: +421 2 48 210 611.