JAVA hosting, JSP hosting, Tomcat hosting, JBoss hosting

JAVA hosting zabezpečuje prezentáciu dynamických webstránok typu Java Servlets, Java Server Pages (JSP), Enterprise JavaBeans (EJB) na mieru podľa Vašich požiadaviek.


  • samostatný JVM - privátny Tomcat 6.0.x / 7.0.x alebo JBoss Application Server 7.x
  • voliteľná verzia Javy
  • databáza MySQL alebo PostgreSQL
  • SFTP/SSH prístup
  • konfigurácia a management cez SSH alebo Tomcat Manager
  • prístup k elektronickej pošte: Webmail / POP3 / IMAP / SMTP


V prípade záujmu o JAVA hosting vyplňte prosím objednávku alebo nás kontaktujte.


Sociálne siete
Dynatech.sk - Facebook Dynatech.sk - LinkedIn Dynatech.sk - Google+ Dynatech.sk - Twitter
Kontakt

Copyright © 1998-2019 Dynatech s.r.o., Mlynské nivy 54, 821 05 Bratislava, Slovenská republika. Všetky práva vyhradené. E-mail: info@dynatech.sk. Tel: +421 2 48 210 610. Fax: +421 2 48 210 611.