PODMIENKY POUŽITIA

Podmienky použitia

Podmienky používania tejto webovej lokality

Spoločnosť Dynatech s.r.o. (ďalej len Dynatech) umožňuje prezeranie, preberanie a tlač materiálov, informácií a služieb (ďalej Obsahu) uverejnených prostredníctvom tejto webovej lokality (ďalej Lokality) iba na osobné, nekomerčné používanie a pod podmienkou, že zachováte neporušené všetky vyhlásenia o autorských právach a vlastníctve uvedené v pôvodných materiáloch a všetkých kópiách materiálov. Zakazuje sa akýmkoľvek spôsobom meniť, rozmnožovať, verejne zobrazovať, rozširovať alebo inak používať Obsah uverejnený prostredníctvom tejto Lokality na verejné alebo komerčné účely. Používanie Obsahu na ďalších webových lokalitách alebo v sieťovom počítačovom prostredí na akýkoľvek účel je zakázané. Obsah na tejto Lokalite je chránený autorským právom. Neoprávnené používanie Obsahu z tejto Lokality môže byť porušením právnych predpisov o autorskom práve, ochranných známkach a iných právnych predpisov.

Odmietnutie právnej zodpovednosti

OBSAH TEJTO LOKALITY SA POSKYTUJE "TAK, AKO JE", BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY.

Dynatech neručí za presnosť a úplnosť Obsahu na Lokalite. Dynatech môže kedykoľvek meniť Obsah na Lokalite bez predchádzajúceho upozornenia. Obsah na Lokalite nemusí byť aktuálny a Dynatech sa nezaväzuje OBSAH na Lokalite aktualizovať. Dynatech v žiadnom prípade nezodpovedá za žiadne škody vyplývajúce z používania alebo naopak nemožnosti používania Lokality alebo uverejneného Obsahu.


AK S TÝMITO PODMIENKAMI NESÚHLASÍTE, NEPOUŽÍVAJTE TÚTO WEBOVÚ LOKALITU.Ďalšie stránky: